สมาชิกพรรคฯ แสดงบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างชีวิตที่ดีงามในทิเบต

0
4

สาขาพรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับพื้นฐานและสมาชิกพรรคฯ จำนวนมากแสดงบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างชีวิตที่ดีงามในทิเบต

ในช่วง 70 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เขตปกครองตนเองทิเบตของจีนได้รับการปลดปล่อยอย่างสันติ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน กิจการต่างๆในทิเบตได้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 18 เป็นต้นมา ทิเบตได้ยกระดับการสร้างสรรค์พรรคตามหลักวิทยาศาสตร์และมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สาขาพรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับพื้นฐานและสมาชิกพรรคจำนวนมากได้แสดงบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างชีวิตที่ดีงามในทิเบต

ชุมชนเค่อซง ตำบลซางจู เขตไหน่ตง เมืองซานหนาน เขตทิเบต เป็นจุดกำเนิดของสาขาพรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับพื้นฐานในชนบทแห่งแรกในทิเบต ภายใต้การนำของสาขาพรรคฯเมื่อปี ค.ศ.2017 หมู่บ้านเค่อซงได้หลุดพ้นความยากจนโดยอาศัยการพัฒนาธุรกิจต่างๆ เช่น โรงเรือนปลูกผัก การทอผ้าขนสัตว์ผูลู และการแปรรูปวุ้นเส้น เป็นต้น

เปียนปาชื่อเหริน เลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำชุมชนเค่อซง ตำบลซางจู เขตไหน่ตง เมืองซานหนาน  เขตทิเบตกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ชุมชนเค่อซงของเรามีสมาชิกพรรค 168 คน สมาชิกพรรคทุกคนต่างก็นำพาประชาชนทำงานด้านต่างๆด้วยกัน การพัฒนาของเค่อซงในปัจจุบันนี้แยกไม่ออกจากการนำของพรรคฯ

ในหมู่บ้านกัวเจียซิน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโครงการอพยพประชาชนเพื่อบรรเทาความยากจนของเมืองรึคาเจ๋อ สาขาของพรรคได้นำพาชาวบ้านที่ย้ายถิ่นฐานประสานกับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเชิงรุกเพื่อก่อตั้งสหกรณ์เลี้ยงโคนม สามารถช่วยชาวบ้าน 1,843คนจาก 408 ครัวเรือนหางานทำได้ในบริเวณใกล้เคียง เมื่อปี 2020 รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเฉลี่ยต่อหัวของชาวบ้านผู้ย้ายถิ่นฐานในหมู่บ้านกัวเจียซินมีถึง 15,100 หยวน เพิ่มขึ้น 41.28% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2019

เกา เจิ้นซาน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำตำบลเจียงตัง เขตซังจูจือ เมืองรคาเจ๋อกล่าวว่า เราได้คัดเลือกกลุ่มผู้นำในการสร้างความมั่งคั่งที่รู้เรื่องการเกษตร รักชนบท และรักชาวนา ให้เข้ามารับตำแหน่งใน 2 คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน (คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำหมู่บ้านและคณะกรรมการชาวหมู่บ้าน) รายได้ของมวลชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ได้เปลี่ยนจาก‘อยากให้ฉันรวย’ มาเป็น ฉันอยากรวย

ตามสถิติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทิเบตได้ฝึกอบรมสมาชิกพรรคที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารมากกว่า 50,000 คนต่อปีผ่านช่องทางและวิธีการอันหลากหลาย ความรู้ทางทฤษฎีและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นฐานในทิเบตได้ยกระดับสูงขึ้นอย่างมาก  นับถึงเดือนมิถุนายนปี 2021 เขตทิเบตมีสาขาพรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับพื้นฐาน 22,000 สาขา และมียอดจำนวนสมาชิกพรรคกว่า 426,000 คน

หลี่ว์ เย่ฮุย รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรจัดตั้งของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองทิเบตกล่าวว่าในขั้นตอนต่อไป ทิเบตจะเน้นที่ “4 เรื่องใหญ่” อันได้แก่เสถียรภาพ การพัฒนา ระบบนิเวศวิทยา และการเสริมสร้างความมั่นคงทางชายแดน ทุ่มเทดำเนิน‘โครงการระเบียงยาวสีแดง’เพื่อสร้างสรรค์พรรคในเขตชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างการศึกษาทางการเมืองของสมาชิกพรรค เพื่อเป็นหลักประกันที่เข้มแข็งในด้านองค์กรจัดตั้งแก่การขับเคลื่อนให้ทิเบตมีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในระยะยาว และได้รับการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงในยุคใหม่

ข้อมูลจากงานแถลงข่าวของรัฐบาลเขตปกครองตนเองทิเบตเมื่อไม่นานนี้แสดงว่า นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 18 เป็นต้นมา จำนวนคนยากจนในชนบทของทิเบตลดลงทั้งสิ้น850,000 คน เฉลี่ยแล้วมีผู้หลุดพ้นความยากจน 106,000 ต่อปี  จากปี 2012 2020 รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเฉลี่ยต่อหัวของชาวชนบทในทิเบตเพิ่มขึ้นจาก 5,698 หยวนเป็น 14,598 หยวน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 12.5% ซึ่ง​​สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศ 3.1% ตั้งแต่ปี 2015เป็นต้นมา อัตราการเติบโตทางรายได้ของชาวชนบทในทิเบตครองอันดับที่ 1 ในประเทศติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปีแล้ว

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีนCMG