พัฒนาจากความชอบสู่ความมุ่งมาดปรารถนา

0
1

พัฒนาจากความชอบสู่ความมุ่งมาดปรารถนา

ตั้งแต่ปีที่แล้ว จีนดำเนินนโยบาย“ลดคู่” หมายถึงนโยบายลดภาระการบ้านและการเรียนพิเศษของนักเรียนจีนที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ ส่วนภายใต้นโยบายนี้ ครูและนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างไรบ้าง นางหวัง ฮวน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ผู้อำนวยการใหญ่กรุ๊ปการศึกษาสื่อเจียให้สัมภาษณ์ไชน่ามีเดียกรุ๊ปว่า ภายใต้เบื้องหลัง “ลดคู่” โรงเรียนให้ความสนใจกับการเติบโตและการพัฒนาอย่างรอบด้านของนักเรียน นำเด็ก ๆ พัฒนาจากความชอบสู่ความมุ่งมาดปรารถนา

นางหวัง ฮวน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนกล่าวว่า ภายใต้นโยบาย“ลดคู่” โรงเรียนใช้ความพยายามในเรื่องดังต่อไปนี้ ก็คือ ในขณะที่ลดภาระการบ้านของนักเรียนพร้อมด้วยการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ให้ความสนใจกับการเติบโตและการพัฒนาอย่างรอบด้านของนักเรียน ให้นักศึกษาใช้ภาระและเวลาที่ลดอยู่แล้วไปทำเรื่องที่ตนเองชอบ ในกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นั้น นำเด็ก ๆ พัฒนาจากความชอบสู่ความมุ่งมาดปรารถนา และให้เด็ก ๆ ตั้งปณิธานตั้งแต่อายุยังน้อย จนทำเรื่องที่มีความหมายเพื่อชาติ ในอนาคต เมื่อประเทศมีความต้องการ นักเรียนสามารถทำอุทิศตนและทุ่มเทกำลังของตนให้ประเทศและประชาชน

ข้อเสนอปีนี้ของนางหวัง ฮวน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนก็เกี่ยวข้องกับนโยบาย“ลดคู่” นั่นก็คือภายใต้นโยบายนี้ ทำฝ่ายต่าง ๆ ของสังคมผนึกกำลัง ให้ทุกคนมีความรับรู้ร่วมกัน วางแผนร่วมกัน และมีปฏิบัติการร่วมกัน จนมีการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล ให้นักเรียนมีการเติบโตและการพัฒนาอย่างรอบด้านในระยะยาว

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)