“ปัจจัยความสําเร็จ” ของจีนยุคใหม่ในสายตา ‘สี จิ้นผิง’

0
13

“ปัจจัยความสําเร็จ” ของจีนยุคใหม่ในสายตา ‘สี จิ้นผิง’

เมื่อเร็วๆนี้ขณะร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องของการประชุมสองสภาจีนประจำปี 2022 นั้น นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้อรรถาธิบาย “ปัจจัยความสําเร็จ” ของจีนในยุคใหม่อย่างลึกซึ้งด้วย “หนทางที่ย่อมต้องดำเนินการ” 5 ประการ

นายสี จิ้นผิงได้เน้นย้ำขณะกล่าวปราศรัยว่า เมื่อทบทวนกระบวนการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์และประชาชนจีนในยุคใหม่ ทำให้เรามีความเข้าใจที่สําคัญอย่างแน่วแน่มากยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้

ประการแรก การยืนหยัดความเป็นผู้นํารอบด้านของพรรคเป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการในการยืนหยัดและพัฒนาสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน ขอเพียงเรายืนหยัดความเป็นผู้นํารอบด้านของพรรค ปกป้องอํานาจและการนำอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพของคณะกรรมการกลางพรรคอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เราย่อมสามารถประกันให้ทั่วทั้งพรรคและทั่วทั้งประเทศมีการรวมพลังทางการเมืองอันเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ในการร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าต่อสู้ มีความเชื่อมั่นตัวเองในการพัฒนา รวมตัวเป็นพลังอันเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ในการรังสรรค์ผลงานใหม่บนพื้นฐานการรักษาความสำเร็จที่ผ่านมา และร่วมกันเอาชนะความยากลําบากในปัจจุบัน ก่อรูปขึ้นเป็นแกนพลังที่น่าเชื่อถือที่สุดของประชาชนทั้งมวลในยามถูกพายุฝนซัดกระหน่ำ

ประการที่สอง สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนเป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการเพื่อบรรลุการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน ขอเพียงเดินบนหนทางสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนอย่างไม่หยุดยั้ง เราย่อมสามารถบรรลุความปรารถนาในชีวิตที่ดีงามของประชาชนและขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทุกคนอย่างต่อเนื่อง

ประการที่สาม การฟันฝ่าต่อสู้ด้วยความสามัคคีเป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการในการสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ของประชาชนจีน ภายใต้การนําของพรรคขอเพียงประชาชนทุกชนเผ่าทั่วประเทศสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเหนียวแน่น มีความกล้าหาญและชาญฉลาดในการต่อสู้ เราย่อมสามารถเอาชนะความยากลําบากและความท้าทายทุกประการบนหนทางแห่งการก้าวไปข้างหน้า ตลอดจนรังสรรค์ “ปาฏิหาริย์” ครั้งใหม่ให้เป็นที่ยอมรับยกย่องของผู้คนต่อไป

ประการที่สี่ การปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนาเป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการในการพัฒนาและเติบโตในยุคใหม่ของจีน ขอเพียงปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนาอย่างครอบคลุม ถูกต้องและรอบด้าน เร่งการสร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนา ผลักดันการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง และเร่งการบรรลุการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราย่อมสามารถยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและความยั่งยืนแห่งการพัฒนาของจีนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกุมโชคชะตาในอนาคตด้วยตนเองและประสบความสำเร็จท่ามกลางการแข่งขันระหว่างประเทศที่นับวันทวีความดุเดือดมากยิ่งขึ้น

ประการที่ห้า การบริหารจัดการพรรคอย่างรอบด้านและเข้มงวดเป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการในการรักษาพลังชีวิตโดยตลอดและเดินบนหนทางแห่งการรับบททดสอบใหม่ด้วยดีของพรรค การดำเนินภารกิจของจีนให้ดีนั้น กุญแจสําคัญอยู่ที่พรรค อยู่ที่การบริหารจัดการพรรคอย่างรอบด้านและเข้มงวด ขอเพียงทุ่มเทส่งเสริมจิตวิญญาณการก่อตั้งพรรคอันยิ่งใหญ่ ไม่ลืมความมุ่งมั่นตั้งใจและภารกิจแรกเริ่ม มีความกล้าหาญในการปฏิวัติตนเอง กําจัดปัจจัยเป็นพิษทุกอย่างที่บ่อนทําลายความก้าวหน้าและความบริสุทธิ์ของพรรค และเชื้อโรคทุกอย่างที่โจมตีร่างกายที่แข็งแรงของพรรคอย่างต่อเนื่อง เราย่อมสามารถประกันให้พรรค “ไม่เปลี่ยนคุณภาพ ไม่เปลี่ยนสี และไม่เปลี่ยนรสชาติ” ได้อย่างแน่นอน

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)