ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัล The Best Learning and Development

0
1

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัล The Best Learning and Development จาก สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น(People Management Award 2022) เพื่อมอบให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จัดพิธีมอบในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ กทม. โดยในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งหมด 13 องค์กร จำนวน 20 รางวัล ใน 8 สาขา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นำโดย อ.พิไลพรรณ นวานุช Vice President สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนขึ้นรับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี  โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

 

สำหรับรางวัลในสาขา The Best Learning and Development ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับ เกิดจากการนำเสนอความเชื่อมโยงของกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ที่เชื่อมโยงไปทั้ง Vision และ Mission ไปยังเครื่องมืออย่าง OKR  (Objective and Key Results) การบริหาร Career Path  สู่การกำหนด Competency และ การใช้เทคโนโลยีทำ HR Dashboard  พร้อมทั้งการใช้ DPU Learning and Development Program  ช่วยสร้างสรรค์องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา  และนำไปสู่ปรัชญาและปณิธานเรื่อง Learning Organization  และ Lifelong Learning ต่อไป

“DPU มองว่าการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ให้มหาวิทยาลัยมีคนเก่งในองค์กรนั้นสำคัญมาก การจะทำให้ทุกๆ คนสามารถพัฒนา มีเป้าหมายในการทำงานได้อย่างศักยภาพ จะช่วยตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ  ถ้าเราขับเคลื่อนเรื่องคนไปได้ด้วยดี องค์กรก็จะเติบโตไปได้ดีเช่นกัน ดังนั้นด้วยความที่เราเป็นองค์กรการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาคนอยู่แล้ว เราจึงมีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทางการศึกษาที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถทำได้ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ แยกกลุ่มย่อยตามช่วงอายุหรือตามส่วนต่างๆได้สะดวก” อ.พิไลพรรณ กล่าวถึงแนวคิดในการทำงานที่ทำให้ได้รับรางวัลมา