เปิดตัวงานมหกรรมพลังเยาวชน ครั้งที่ 2 “ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ”

0
99
เปิดตัวงานมหกรรมพลังเยาวชน ครั้งที่ 2

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดตัวงานมหกรรมพลังเยาวชน ครั้งที่ 2 “ก้าวกล้า การศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ” ในโครงการ พลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 2 เสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2560 ณ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และห้องประชุมกนกรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยงานนี้จะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง สานปณิธานตามรอยพ่อ ประกอบด้วย เรียงความจากเยาวชน กิจกรรมวาดภาพระบายสี และถ่ายภาพสื่อความหมาย “สำนึกพลเมือง” / การแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรม อย่างการแสดงโขน และการขับเสภา / การแสดงในสวนของน้องๆเยาวชน เช่น ละครใบ้ กิจกรรมรำลึกพ่อ ละครเงา / เวทีสะท้อนมุมมอง ใน หัวข้อ “การเรียนรู้นอกห้องเรียน…เส้นทางสร้างพลเมือง ตามรอยเท้าพ่อ” รวมถึงกิจกรรม “World cafe” เพื่อเยี่ยมชมผลงานของน้องๆจาก 5 กลุ่มประเด็น 24 โครงการ รวมกันกว่า 100 คน