บทวิเคราะห์ –  ดัชนีต่าง ๆ ที่จีนคาดหวังในปี 2022

0
1

บทวิเคราะห์ –  ดัชนีต่าง ๆ ที่จีนคาดหวังในปี 2022

รายงานแผนดำเนินงานของรัฐบาลจีนประจำปี 2022 ที่ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ตั้งเป้าว่า  ปี 2022  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะเป็นประมาณ 5.5%  จีนจะเพิ่มตำแหน่งงานทั้งในเมืองและในชนบทจำนวน 11 ล้านตำแหน่งขึ้นไป  จีนจะควบคุมอัตราว่างงานให้อยู่ใน 5.5%  ส่วนดัชนีผู้บริโภคคิดเป็นประมาณ 3%  ดัชนีที่จีนคาดหวังในปี 2022 เหล่านี้เป็นที่สนใจทั้งในจีนและต่างประเทศ

ปัจจุบัน  เศรษฐกิจจีนกำลังเปลี่ยนจากการเติบโตด้วยความเร็วสูงให้เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ยุติธรรม  และสีเขียว   การที่จีนตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น 5.5% ในปีนี้เพื่อรักษาความมั่นคงด้านการมีงานทำ  ประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆปัจจุบัน  การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนถือว่าเป็นการเติบโตด้วยความเร็วปานกลางและความเร็วสูงบนพื้นฐานที่มีตัวเลขสะสมสูง  ต่อการนี้  นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนระบุว่า  เมื่อ 10 ปีก่อน  ขนาดเศรษฐกิจของจีนคิดเป็น 50 ล้านล้านหยวน  การเติบโต 10%  คิดเป็นประมาณ 6-7 ล้านล้านหยวน  ปี 2021  ขนาดเศรษฐกิจจีนมีถึง 110 ล้านล้านหยวน  การบรรลุการเติบโต 5.5% ในปี 2022 เป็นนัยว่า  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือGDP ต้องเพิ่มมูลค่าอย่างน้อย 9 ล้านล้านหยวน  นายกฯ หลี่ ยังเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการปีนภูเขาสูง  หากว่าคุณตั้งใจจะปีนเขาสูง 1,000 เมตร  การปีนสูงขึ้น 10%  คุณต้องปีนเขาสูง 100 เมตร  หากว่าคุณจะปีนเขาสูง 3,000 เมตร  การปีนสูงขึ้น 5% คุณต้องปีนเขาสูงขึ้น 150 เมตร  นอกจากนี้  การปีนเขายิ่งสูง  ความดันอากาศยิ่งต่ำ  ออกซิเจนยิ่งน้อย การเติบโตทางเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน  ถึงแม้ว่าความเร็วการเติบโตชะลอลง  แต่ความจริงขนาดการเติบโตจะเพิ่มมากกว่า

ปี 2022  จีนตั้งเป้าที่จะเพิ่มตำแหน่งงานจำนวน 11 ล้านตำแหน่ง  และจะควบคุมอัตราว่างงานให้อยู่ใน  5.5%  จีนวางแผนจะใช้กองทุนประกันว่างงานวงเงิน 1 แสนล้านหยวนในการรักษาความมั่นคงด้านการมีงานทำและการอบรมด้านอาชีพ   การมีงานทำไม่เพียงแต่เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้น  หากยังเกี่ยวพันถึงการพัฒนาของบ้านเมืองด้วย  เพียงแต่ประกันการมีงานทำก่อน  จึงจะประกันการเติบโตทางเศรษฐกิจได้  ตัวอย่างเช่น  เมื่อปี 2020 การแพร่ระบาดของโควิด -19 รุนแรงมาก  จีนเลยไม่ได้ตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจ  แต่จีนกำหนดว่าจะเพิ่มตำแหน่งงานจำนวน 9 ล้านตำแหน่ง  ผลปรากฏว่า  ปี 2020 จีนได้สร้างตำแหน่งงานถึง 11 ล้านตำแหน่ง  ขณะเดียวกัน  เศรษฐกิจจีนในปี 2020 เติบโตขึ้น 2.2% จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ได้บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2020  นอกจากนี้  การมีงานทำยังมีส่วนช่วยต่อการเพิ่มรายได้ของประชาชน  ขับเคลื่อนการอุปโภคบริโภค  และรักษาความมั่นคงของสังคมด้วย

รายงานแผนดำเนินงานของรัฐบาลจีนประจำปี 2022 ระบุอีกว่า  ปี 2022 รายได้เพิ่มของประชาชนจีนจะทัดเทียมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ดัชนีผู้บริโภคคิดให้อยู่ที่ประมาณ 3% เกี่ยวกับการกระตุ้นการอุปโภคบริโภค  รัฐบาลจีนจะส่งเสริมการบริโภครถยนต์พลังงานสะอาด  รณรงค์ให้พื้นที่ต่าง ๆ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าสีเขียวและอัจฉริยะไปยังชนบท  และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่  เป็นต้น  การอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญ 1 ใน 3 ของการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทัดเทียมกับการส่งออก  และการลงทุน   จึงมีส่วนช่วยต่อการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโตขึ้น  และมีส่วนเกื้อกูลต่อการบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปี

ทั้งนี้  รายงานว่าด้วยแผนดำเนินงานของรัฐบาลจีนประจำปี 2022 ยังระบุด้วยว่า  ปี 2022 จีนจะใช้มาตรการลดหย่อนและคืนภาษีอากรเป็นสำคัญ  คาดว่า  มูลค่าลดหย่อนและคืนภาษีมีถึง 2.5 ล้านล้านหยวน  และเงินทุนก้อนนี้จะส่งคืนให้ธุรกิจโดยตรงทั้งหมด  จีนจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมได้รับผลประโยชน์จากนโนยายการลดหย่อนภาษีก่อน  เพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมในจีนมีจำนวนมหาศาล  ซึ่งได้สร้างตำแหน่งงานจำนวนมหาศาล    ปัจจุบันเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับธุรกิจดังกล่าว  ธุรกิจเหล่านี้ขาดแคลนเงินทุน  การใช้นโยบายลดหย่อนภาษี  โดยเฉพาะการคืนภาษีเท่ากับการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ผู้ที่ปีนภูเขาสูง

จากดัชนีต่าง ๆ ที่จีนคาดหวังในปี 2022 ดังกล่าวจะพบว่า  เผชิญสถานการณ์โลกที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรง  เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยากลำบาก  และการเมืองระหว่างประเทศปั่นป่วน  รัฐบาลจีนยังคงทุ่มเทกำลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ  และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนให้ดีขึ้น

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)