ปธน.สี จิ้นผิงมุ่งยกระดับสุขภาพประชาชนจีนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0
7

ปธน.สี จิ้นผิงมุ่งยกระดับสุขภาพประชาชนจีนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

วันที่ 19 สิงหาคมปีนี้ เป็นวันแพทย์จีน ครั้งที่4 .. 2016 รัฐบาลจีนกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเป็นอันดับแรก ตั้งแต่.. 2018 เป็นต้นมา วันที่ 19 สิงหาคมของทุกปีจึงเป็นวันแพทย์จีน ซึ่งเป็นวันของผู้ทำงานด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยจำนวนกว่า 11 ล้านคน นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนให้แนวทางกับวันแพทย์จีน ครั้งที่ 1 ว่า เชิดชูเจตนารมณ์มนุษยธรรมที่ช่วยชีวิตและช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บอุทิศกำลังใหม่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

 

นายสี จิ้นผิง กล่าวย้ำว่า สุขภาพเป็นหนึ่ง สิ่งอื่น ล้วนเป็นศูนย์ตามหลัง เมื่อหนึ่งหายไปก็หายไปหมด ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของนายสี จิ้นผิง จีนคุ้มครองสุขภาพของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมโครงการบุคลากรทางการแพทย์อันเป็นโครงการพื้นฐานตามยุทธศาสตร์จีนสุขภาพดี และลงลึกการปฏิรูประบบสาธารณสุข ทำให้โครงการบุคลากรทางการแพทย์ประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัด บุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำปรากฏตัวขึ้นเป็นกลุ่ม เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับสุขภาพของประชาชนจีนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

จนถึงสิ้นปี 2020 จีนมีแพทย์ทั้งหมด 4,086,000 คน ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการแพทย์ เช่นอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ นรีเวชศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์ เป็นต้น มีแพทย์ 2.9 คนต่อประชากรทุก 1,000 คน ปี 2020 สถาบันการแพทย์ของจีนรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 7,740 ล้านคน/ครั้ง เป็นระบบบริการสุขภาพขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ส่วนในการจัดอันดับการเข้าถึงและดัชนีคุณภาพของระบบบริการสุขภาพทั่วโลก นั้นจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้ามาก นอกจากนี้จีนมีระบบประกันสุขภาพใหญ่ที่สุดของโลก ผู้ซื้อประกันมากถึง1,360 ล้านคน ดัชนีสุขภาพหลักของพลเมืองจีนในภาพรวมขยับขึ้นมานำหน้าประเทศผู้มีรายได้ปานกลางและสูง จากเดิมที่ป่วยเล็ก น้อย ก็ต้องอดทน ป่วยร้ายแรงก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรม

 

ขณะนี้จีนกำลังพิจารณาตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยแพทย์เพื่อเพิ่มการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแพทย์ ผู้รักษาชีวิตและสุขภาพของประชาชน ให้บุคลากรทางการแพทย์มีหลักประกันและความอบอุ่นใจมากขึ้นในการเคารพชีวิต ช่วยชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ

 

นพ.อู๋ เฮ่า ทำงานในระดับมูลฐาน ประจำอยู่ที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนฟางจวง เขตเฟิงไถกรุงปักกิ่ง นับตั้งแต่ต้นปีมานี้เขาทุ่มเทกำลังในแนวหน้าต้านโควิด-19 จากเมืองสือเจียจวงสู่เมืองกว่างโจว จากเมืองรุ่ยลี่สู่เมืองหนานจิง ที่ใดมีโควิดที่นั่นมีเงาที่ขะมักเขม้นของเขา

 

เมื่อย่างเข้าสู่เดือนสิงหาคม นพ.อู๋ เฮ่า เคลื่อนทัพไปยังมณฑลเจียงซูทำงานต้านโควิด-19 ที่นั่นเป็นเวลากว่า 10 วัน เขาพร้อมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกลไกร่วมป้องกันและควบคุมของคณะรัฐมนตรีจีนเปิดชั้นอบรมต้านโควิด-19 ออนไลน์แก่พนักงานชุมชนในพื้นที่จำนวนกว่า1,700,000 คน ให้แนวทางทั้งรายเล็กรายใหญ่ตั้งแต่การกำจัดขยะมูลฝอย แบ่งเขตป้องกันและควบคุม กำกับดูแลผู้ถูกกักตัว ไปจนถึงการกำหนดสูตรป้องกันและควบคุมท่ามกลางศึกที่ไม่ธรรมดาในการต้านโควิด-19 ครั้งนี้ เราทั้งหลายควรปฏิบัติตนเป็นหมอดี ประจำสามัญชน นพ.อู๋ เฮ่า กล่าว

 

วันที่ 13 พฤษภาคม ปี 2021 มีการเปิดตัวสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการลงลึกการปฏิรูประบบป้องกันและควบคุมโรคของจีน เป็นหลักประกันสำคัญในการรักษาสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงด้านสาธารณสุขมีส่วนยกระดับการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการเยียวยารักษาของจีนให้สูงขึ้นในทุกด้านจากเดิมที่ทำหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรค มาเป็นการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นการคล้อยตามแนวโน้มการพัฒนาใหม่ที่ดี

 

แผน 5 ปี ฉบับที่ 14” ของจีนกำหนดเส้นทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ มีข้อกำหนดว่าควรเดินหน้าโครงการจีนสุขภาพดี รอบด้าน เพิ่มอุปทานด้านการบริการรักษาพยาบาลมากขึ้น ปรับเครือข่ายบริการรักษาพยาบาลในเมืองชนบทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปรับระบบประกันสุขภาพมวลชนให้ดีขึ้น ตลอดจนเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยต่อคนอีก 1 ปี

 

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีนCMG