สีจิ้นผิงชี้ “สร้างจีนที่ยิ่งงดงามด้วยปัญญาและกำลังของเยาวชน”

0
1

สีจิ้นผิงชี้ “สร้างจีนที่ยิ่งงดงามด้วยปัญญาและกำลังของเยาวชน”

เช้าวันที่ 10 พฤษภาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีก่อตั้งสันนิบาตเยาวชนลัทธิคอมมิวนิสต์จีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวคำปราศรัยสำคัญ

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า ขณะก้าวย่างไปบนหนทางใหม่ ต้องระดมพลังสร้างความสามัคคีในหมู่เยาวชน ร่วมใช้ความมุมานะเพื่อบรรลุเป้าหมายร้อยปีที่สองและความฝันจีนที่จะฟื้นฟูประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตอบสนองและลงมือปฏิบัติของเยาวชนจีนยุคใหม่ สันนิบาตเยาวชนลัทธิคอมมิวนิสต์จีนต้องเพิ่มความสามารถการเป็นแบบอย่างชี้นำ การจัดการและการบริการ มีความสามัคคีกับสมาชิกสันนิบาตทั้งหลาย ส่งเสริมให้เติบโตเป็นเยาวชนยุคใหม่ที่มีอุดมการณ์ มีความรับผิดชอบ มีความอดทนและมีความมุ่งมั่น มุ่งสู่การฟื้นฟูประชาชาติจีนด้วยแรงขับเคลื่อนและกำลังสร้างสรรค์ของยุคแห่งมวลชนรุ่นใหม่ สร้างประเทศจีนที่มีความงดงามยิ่งขึ้นด้วยปัญญาและพลังแห่งวัยหนุ่มสาว

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)