BDMS เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD)

0
349

BDMS เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพอันดับหนึ่งของจีน พร้อมประเดิมโรดโชว์รุกตลาดจีน หวังสร้างทางเลือกใหม่ ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพมาแรงในจีน

พ.ญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) กล่าวว่า ที่ผ่านมาเทรนด์ตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความโดดเด่นและได้รับการตอบรับจากกลุ่มตลาดคนไข้ต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ชาวจีนที่เป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากจะเดินทางมาท่องเที่ยว ช้อปปิ้งเป็นหลักแล้ว ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าและคนไข้ชาวจีน หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ รวมถึงค้นหาข้อมูลด้านการแพทย์ การป้องกันและการรักษาโรคเฉพาะทางผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น BDMS จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายสู่กลุ่มตลาดสุขภาพของจีน โดยล่าสุดได้เซ็นต์สัญญาความร่วมมือระหว่าง Ping An Good Doctor ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพออนไลน์แบบครบวงจรอันดับหนึ่งของจีน ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 200 ล้านคน กับ BDMS ในฐานะผู้นำเครือข่ายด้านการแพทย์ และกลุ่มโรงพยาบาลอันดับ 1 ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรก จึงถือเป็นมิติใหม่ที่เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดสุขภาพที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศจีน และกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างดี โดยกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในเครือ BDMS จะนำเสนอบริการด้านการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล การให้คำปรึกษาแบบครบวงจรในทุกมิติ โดยเฉพาะการป้องกันก่อนเกิดโรค รวมถึงให้การรักษาโรคในกลุ่มร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็ง, โรงสมองและระบบประสาท, โรคหัวใจ และโรคด้านกระดูก รวมถึงการให้คำปรึกษาและบริการแก่ผู้ป่วยโดยนำเสนอทางเลือกใหม่ด้านการดูแลรักษา การบริการนัดหมายแพทย์ ตลอดจนการนำเสนอแพคเกจการดูแลสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้ชาวจีนโดยเฉพาะผ่าน Ping An Good Doctor application ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานต่อเดือนกว่า 48.6 ล้านคน

นอกจากนี้ BDMS ยังได้เข้าร่วมงาน China International Medical Tourism Fair Beijing 2018 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะเริ่มแรกวัฒโนสถ โรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพที่คนจีนให้ความสนใจในงาน เพื่อตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยในระดับโลกให้กลุ่มตลาดจีนรับรู้มากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์ครบวงจรเฉพาะทาง หรือ BDMS Centers of Excellence ที่ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, โรคสมองและระบบประสาท, โรคกระดูกและข้อ รวมไปถึงศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF)

ดังนั้น เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์และพันธกิจของ BDMS ที่มุ่งมั่นจะเป็นเครือข่ายทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานสูง และคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เรายังได้ขานรับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ที่มีเป้าประสงค์จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ และธุรกิจบริการสุขภาพของโลก หรือ Thailand Medical Hub ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบสุขภาพที่ยั่งยืน และสร้างเครือข่ายของการรักษา การบริการทางการแพทย์ให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มคนไข้ที่หลากหลายอีกด้วย