ชมจันทร์สดใส จีนไทยสัมพันธ์

0
3

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดกิจกรรม “ชมจันทร์สดใส จีนไทยสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดร้องเพลงที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 90 คนจากทั่วประเทศ โดยหลังจากผู้เข้าแข่งขันได้ผ่านการคัดเลือกถึง 2 รอบ มีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 10 คนได้เข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้

การแข่งขันครั้งนี้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวจีนจากสถาบันต่างๆ เช่น ศาสตราจารย์หม่าเฟิ่งหมิง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ วาทยากรและนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิค อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คุณรสนันท์ อรรถพันธุ์ เจ้าของโรงเรียนนนทิรามิวสิค

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ปันนา ล้อเจริญกิจ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ น.ส.อชิรญา แผ่นสุวรรณ์ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และ น.ส. ศุภัชญา โคตรพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเงินรางวัลท่านละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ซึ่งทั้ง 3 ท่านจะได้ขึ้นร้องเพลงร่วมกับวง Maritime Silk Road Symphony Orchestra คอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวันสถาบันขงจื่อโลก  ในวันที่ 27 กันยายน 2565 นี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ท่านที่สนใจติดตามผลงานของนักเรียนนักศึกษาผู้มีความสามารถ สามารถติดต่อจองบัตรเข้าชมได้ที่สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

 

 

ใน