บทวิเคราะห์ : จีนใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

0
3

เมื่อเร็วๆ นี้ จีนเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างแข็งขัน โดยประกาศใช้นโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภาคเอกชน การบริโภค และการลงทุน ท่ามกลางความท้าทายหลากหลายประการทั้งในระดับโลกและในประเทศที่จีนกำลังเผชิญอยู่

ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และเติบโตร้อยละ 5.5 สูงกว่าเขตเศรษฐกิจหลักของโลก นับเป็นความสำเร็จที่ทำได้ยากภายใต้ภูมิหลังเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว

ล่าสุด จีนได้ประกาศใช้นโยบายและมาตรการในการปฏิบัติ เพื่อรักษาแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางการจีนเปิดเผยมาตรการที่เป็นรูปธรรม 28 มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน รวมถึงสนับสนุนให้วิสาหกิจภาคเอกชนสามารถเข้าถึงตลาดอย่างเท่าเทียม ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่วิสาหกิจภาคเอกชนมากขึ้น และกำชับให้หน่วยงานรัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลวิสาหกิจภาคเอกชน ตลอดจนจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่วิสาหกิจภาคเอกชนกำลังเผชิญอยู่

มาตรการดังกล่าวได้ประกาศใช้หลังคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกนโยบายส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจภาคเอกชนเมื่อเดือนที่แล้ว เศรษฐกิจภาคเอกชนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาจีนให้ทันสมัย และเป็นรากฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของจีน

ปัจจุบัน เศรษฐกิจภาคเอกชนของจีนมีส่วนเกื้อกูลประมาณร้อยละ 50ของรายได้ภาษี ร้อยละ 60 ของจีดีพี และร้อยละ 80 ของการจ้างงานในเมือง มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าต่างประเทศและการลงทุนโดยรวมของประเทศ

จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จำนวนบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนมีมากกว่า 49 ล้านบริษัทหรือคิดเป็นร้อยละ 92.3 ของจำนวนบริษัททั้งหมดในประเทศ

มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ประกาศใช้เมื่อเร็วๆ นี้จะส่งผลทางบวกต่อความมีชีวิตชีวาและการพัฒนาของเศรษฐกิจภาคเอกชนอย่างมาก และมีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการจ้างงานในเมือง

ในขณะเดียวกัน จีนพยายามส่งเสริมการฟื้นตัวและการเติบโตของการบริโภค เพื่อให้การบริโภคแสดงบทบาทพื้นฐานในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ การบริโภคมีส่วนสนับสนุนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสูงถึง 77.2 เปอร์เซ็นต์

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีน ออกมาตรการ 20 มาตรการ เพื่อกระตุ้นการบริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงรถยนต์พลังงานใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และการท่องเที่ยว รายได้จากการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์หรือบ็อกซ์ออฟฟิศภายในประเทศที่สูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการบริโภคที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

หลังการแพร่ระบาดของโควิดยุติลง เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายต่างๆ  ๆ เช่น อุปสงค์ภายในประเทศยังไม่เพียงพอ และสภาพแวดล้อมภายนอกมีความไม่แน่นอนและซับซ้อนมาก แต่เศรษฐกิจจีนยังคงมีความยืดหยุ่นและมีศักยภาพการพัฒนาอย่างมาก

พร้อมๆ กับการประกาศใช้นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจีนจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและจะบรรลุความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพ และการขยายตัวในปริมาณที่เหมาะสม

เขียนโดย ไช่ เจี้ยนซิน ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)