กลยุทธ์การดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน

0
1

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี หลายประเทศต่างรอคอยการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจีน เพราะแน่นอนว่าเม็ดเงินจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากย่อมส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ด้วย

Daxue Consulting บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด ระบุว่าในปีค.ศ. 2019 ก่อนสถานการณ์โควิด-19 มีนักท่องเที่ยวจีนกว่า 150 ล้านคนเดินทางไปต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดของโลกปีค.ศ.2023 นี้ ภาคการท่องเที่ยวจีนมีสัญญาณการฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยในช่วงครึ่งปีแรก มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศประมาณ 40.3 ล้านคน

ขณะที่ Ctrip เปิดเผย “รายงานการท่องเที่ยวเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปี 2023” ว่ามียอดการจองการเดินทางเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี โดยมีคําสั่งซื้อการเดินทางขาออกเพิ่มขึ้นถึง 640% โดยนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวระยะสั้นในประเทศแถบเอเชีย โดยเมืองที่นักท่องเที่ยวชอบมาเยือนเป็นอันดับต้นๆ คือ กรุงเทพฯสิงคโปร์ และบาหลี ส่วนเหตุผลในการเดินทางท่องเที่ยวคือ อยากลิ้มรสอาหารท้องถิ่น อยากสัมผัสกับวิถีชุมชน โดยให้ความสำคัญเรื่องค่าใช้จ่ายและความปลอดภัยในการเดินทางด้วย

โดย Daxue Consulting กล่าวถึงวิธีดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2023 มีกลยุทธ์ดังนี้

1. สร้างประสบการณ์ที่อบอุ่นเหมือนบ้าน

โดยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย ขจัดอุปสรรคด้านภาษา เช่นจัดทำรายการอาหาร ป้าย คำแนะนำต่างๆ เป็นภาษาจีน ถ้าเป็นไปได้ควรมีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนไว้คอยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว

2. สร้างการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์

นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นิยมหาข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น XiaohongshuKuaishou, Weibo และ Bilibili ดังนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวจึงควรใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการนำเสนอเนื้อหา และนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มด้านการเดินทางเช่น Mafengwo ที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 130 ล้านคน

3. สร้างการรับรู้ผ่าน KOL ของจีน

ผู้มีอิทธิพลทางความคิด หรือ Key Opinion Leaders (KOLs) จะช่วยสร้างการรับรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมาก อย่างเช่น KOL ในแพลตฟอร์ม Xiaohongshu ที่มีผุ้ติดตามเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีDianping (大众点) ที่สามารถให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้

4. สร้างทริปที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละคน

นักท่องเที่ยวหลายคนมีไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน และความต้องการการท่องเที่ยวในแต่ละทริป แต่ละเทศกาลก็แตกต่างกันด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยวและออกแบบการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ก้บนักท่องเที่ยวแต่ละคน เช่นระยะเวลาในการเดินทาง สถานที่ที่เหมาะสม และการบริการที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง

5. ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการนักท่องเที่ยวชาวจีนในยุคหลังโควิด

หลังสถานการณ์ COVID-19 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งไม่ต้องการไปเที่ยวในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน แต่ต้องการสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวกลางแจ้ง สัมผัสธรรมชาติ และสัมผัสวิถีวัฒนธรรม ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจึงต้องปรับแผนการท่องเที่ยวให้สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป  

6. อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีนด้วย WeChat Pay และ Alipay

นักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากคุ้นเคยกับสังคมไร้เงินสด (cashless society) และคาดหวังว่า พวกเขาสามารถทำธุรกรรมผ่าน WeChat Pay หรือ Alipay ได้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจึงควรเตรียมบริการนี้ไว้อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีน

ที่สำคัญ คือ การทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่พร้อมต้อนรับ สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ย่อมทำให้เกิดการอยากมาเยือนซ้ำและเกิดการบอกต่อ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนในทุกเทศกาล

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ที่มา : www.daxueconsulting.com/