แคนาดาส่งคืนฟอสซิลอายุกว่า 200 ล้านปีที่เคยถูกลักลอบออกไปจากจีน

0
250
แคนาดาส่งคืนฟอสซิลอายุกว่า 200 ล้านปีที่เคยถูกลักลอบออกไปจากจีน

ฟอสซิลปลา Saurichthys สัตว์เลื้อยคลานในทะเลยุคไทรแอสสิก 2 ชิ้น ที่มีอายุมากกว่า 200 ล้านปี ที่เคยถูกลักลอบนำออกไปจากมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ได้ถูกส่งกลับคืนมาแล้ว พร้อมกับชิ้นส่วนหลังคาไม้แกะสลักคู่หนึ่งที่เป็นของจีน

โดยฟอสซิลและชิ้นส่วนหลังคานี้ได้ถูกส่งออกจากประเทศจีนไปอย่างผิดกฎหมาย แต่ถูกตรวจพบและเก็บไว้ โดยหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลตรวจสอบการนำเข้าสินค้ามายังแคนาดา (CBSA) และตำรวจแคนาดา (RCMP)

แคนาดาส่งคืนฟอสซิลอายุกว่า 200 ล้านปีที่เคยถูกลักลอบออกไปจากจีน แคนาดาส่งคืนฟอสซิลอายุกว่า 200 ล้านปีที่เคยถูกลักลอบออกไปจากจีน