เชียงใหม่เนื้อหอม สายการบินจีนเพิ่ม 46 เที่ยวบินฉลองตรุษจีน

0
319
เชียงใหม่เนื้อหอม สายการบินจีนเพิ่ม 46 เที่ยวบินฉลองตรุษจีน

น.อ.วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา มีสายการบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเพิ่มเที่ยวบินมายังจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 สายการบินได้แก่ สายการบินไชน่าเซาเทอร์น แอร์ไลน์ จำนวน 34 เที่ยวบิน และสายการบินไชน่าอีสเทอร์น จำนวน 12 เที่ยวบิน รวม 46 เที่ยวบิน ใน 3 เส้นทาง คือ ซีอาน ชิงเต่า และกวางโจว เพื่อนำนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ปัจจุบันมีสายการบินทำการบินเส้นทางจากเชียงใหม่ ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 14 สายการบิน ใน 13 เส้นทาง เฉลี่ยวันละ 36 เที่ยวบิน ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ถึง 5,400 คนต่อวัน ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมามีผู้โดยสารจากจีนแผ่นดินใหญ่ เดินทางผ่านเข้าออกท่าอากาศยานเชียงใหม่ กว่า 1.24 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ ร้อยละ 10

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรากำลัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารภายในอาคารผู้โดยสาร สำหรับในปีนี้คาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก

นอกจากนี้ ยังได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ การตรวจอาคารผู้โดยสาร และ บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานของเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ และการจัดระบบการจราจร รวมทั้งเพิ่มรอบการตรวจ FOD หรือวัตถุแปลกปลอมในเขต การบิน เพื่อให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

อย่างไรก็ตาม มีเที่ยวบิน 2 เที่ยวบิน ที่จำเป็นต้องทำการบินหลังจากเวลา 24.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน คือทำการบินในห้วงเวลา 00.05-03.00 น. ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวขึ้นลงของอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงกราบขออภัยมาด้วย

เชียงใหม่เนื้อหอม สายการบินจีนเพิ่ม 46 เที่ยวบินฉลองตรุษจีน

ที่มา : http://breakingnews.nationtv.tv