สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ประเทศลาว

0
274
สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ประเทศลาว

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยนางจิตมากร รอบบรรเจิด ที่ปรึกษาสมาคมฯ และดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ อุปนายกสมาคมฯ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานสมาคมนิสิตเก่าฯ ประจำปี 2559-2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายไพจิตร แสงมณี อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสังคม ภูมิภักดี อดีตโฆษกรัฐบาลลาว ให้การต้อนรับ พร้อมศึกษาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ณ สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและอธิปไตยของลาว, พระธาตุหลวง ศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ, หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต, หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พร้อมการฝึกเต้นบาสโลบ จังหวะการเต้นซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศลาว ซึ่งงานนี้ถือว่าได้ทั้งการระดมความคิดเห็นเน้นแนวทางบริหารสมาคมฯ พร้อมการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชนชาติลาว

สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ประเทศลาว สมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ประเทศลาว