ชาวนาจีนเผยข้อความในราชโองการอายุ 300 ปี ที่เป็นสมบัติของตระกูล

0
1552
ชาวนาจีนเผยข้อความในราชโองการอายุ 300 ปี ที่เป็นสมบัติของตระกูล

นายอู๋หรู่เสียง อายุ 75 ปี กล่าวว่าหนังสือราชโองการจากฮ่องเต้ถูกพระราชทานให้กับบรรพบุรุษของเขาในสมัยราชวงศ์ชิง (1644-1911) เพื่อยกย่องเขาในฐานะข้าราชการและภรรยาของเขาด้วย โดยราชโองการฉบับนี้ได้ถูกเขียนในม้วนกระดาษยาว 1.2 เมตร และลงตราประทับของจักรพรรดิคังซี เมื่อปี 1684 ประกอบไปด้วยตัวอักษรจีน 325 ตัว และมีคำแปลภาษาแมนจู

เนื้อหาในราชโองการได้อธิบายว่า อู๋เฉิงหลง ผู้ว่าการเขตหนานฉวนแห่งมณฑลเสฉวน เป็นคนที่มีความสามารถและไม่เคยลืมความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน ส่วนภรรยาคนแรกและคนที่สองของเขาก็ได้ถูกกล่าวถึงว่า เป็นผู้มีศีลธรรมและจงรักภักดี ในการรักษาขนบประเพณีอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ซึ่งจักรพรรดิได้มอบตำแหน่ง “เหวินหลินหลาง” (文林郎) ซึ่งเป็นขั้นตำแหน่งข้าราชการหนึ่งให้กับอู๋และเลื่อนขั้นภรรยาทั้งสองคนของเขาให้เป็น “หรูเหริน” (孺人)ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มักจะมอบให้กับภรรยาของข้าราชการ

จางเสีย หัวหน้าผู้ดูแลศูนย์วัฒนธรรมประจำเขต กล่าวว่า ตระกูลอู๋ เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากคนในตระกูลถึง 6 คนจาก 4 รุ่น ต่างเป็นข้าราชการ และราชโองการฉบับนี้ได้กลายเป็นหลักฐานอ้างอิงที่สำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งขั้นของข้าราชการและวัฒนธรรมทางสังคมในสมัยราชวงศ์ชิง

ชาวนาจีนเผยข้อความในราชโองการอายุ 300 ปี ที่เป็นสมบัติของตระกูล ชาวนาจีนเผยข้อความในราชโองการอายุ 300 ปี ที่เป็นสมบัติของตระกูล ชาวนาจีนเผยข้อความในราชโองการอายุ 300 ปี ที่เป็นสมบัติของตระกูล ชาวนาจีนเผยข้อความในราชโองการอายุ 300 ปี ที่เป็นสมบัติของตระกูล