​ผุดโครงการ Thai MOOC ระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0
373

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับองค์กร JMOOC และสถาบันแห่งชาติด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (National Institute of Lifelong Education) ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์  กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญของการศึกษาไทย โดยคนไทยทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ Thai MOOC ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคน ได้เพิ่มพูนความรู้ต่อยอดการเรียนรู้ โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการแล้ว ที่ ThaiMOOC.org

โครงการ Thai MOOC เป็นการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ สามารถรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (Massive Open Online Course) นอกจากมีความสำคัญในด้านเป็นแหล่งความรู้ที่ มีสรรพวิชาความรู้ให้ทุกคนได้เรียนตามความสนใจแล้วยังไม่มีข้อจำกัดและเงื่อนไขซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้แก่ทุกคนด้วยวิธีและช่องทางในการให้การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้ประชาชนทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตใช้ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ จากทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดเดียวกัน คนละจังหวัด คนละประเทศ หรือคนละทวีปก็ตามซึ่งความสำเร็จของการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีรายวิชาที่ หลากหลาย สามารถตอบสนองความสนใจ และรองรับความต้องการในการเรียนรู้ ของประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ ได้อย่างกว้างขวาง ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา องค์กรสถาบันวิชาการ รวมทั้งความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นต่างๆ จะทำให้แหล่งเรียนรู้ในระบบเปิดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน