เจ้าหน้าที่ ตม.จีน ไทย ลาว หารือการทำงานร่วมกันปี 60

0
238

เมื่อวันที่ 6 เมายน 60 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมที่เมืองหล้า เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ได้มีการประชุมร่วมของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ จีน ไทย ลาว  ตม.10 ด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ ตม.ด่าน  1.เชียงของ 2.ห้วยทราย 3.บ่อเต็น 4.บ่อหาน 5.สนามบินหลวงพระบาง 6.บ้านมอม 7.ท่าเรือจิ่งหง 8.สนามบินจิ่งหง 9.หนองคาย 10.อุดรธานี โดยมีการประชุมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือทั้ง 3 ประเทศ 2017 China-Laos-Thailand Border Inspection (Immigration) Organs Exchang on Risk Person Control

ส่วนด้าน พ.ต.ท พรรธน์ พรรธนภณ รองผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ได้เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ประเทศไทยเรา นำเจ้าที่ ตม.เชียงของเดินทางไปร่วมประชุมที่เมืองหล้าในครั้งนี้

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล รายงาน