​บรรยากาศวันแรงงาน ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

0
186

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 ของปวงชนชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย อันเนื่องในวันแรงงานสากล เพื่อเรียกร้องสิทธิแรงงานไทยที่ดีขึ้น