ร่วมกันสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน

0
18

ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ครั้งที่ 27

วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.2020  กรุงปักกิ่ง

นายกรัฐมนตรี ตัน สรี มูห์ยิดดิน ยัสซิน ที่เคารพ

ผู้ร่วมงานที่เคารพทุกท่าน

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมประชุมกับทุกท่านผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ตัน สรี มูห์ยิดดิน ยัสซิน และรัฐบาลมาเลเซียที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้

ช่วงกว่า 30 ปีนับแต่ก่อตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกเป็นต้นมา ภูมิทัศน์โลกมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา การบริหารโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ขณะที่ภูมิภาคเอเชียเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเช่นกัน

ช่วงกว่า 30 ปีมานี้ ความร่วมมือของเอเปกได้ลงลึกอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างมาก ภายใต้การนำของเป้าหมายโบกอร์ เรายกระดับความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างไม่ขาดสาย ผลักดันให้เกิดเสรีภาพ ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ควบคู่ไปกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นฟันเฟืองคู่แห่งความร่วมมือของเอเปก เพื่อบรรลุการเกื้อกูลและการพัฒนาที่สมดุลกัน เราริเริ่มส่งเสริมแนวทางภูมิภาคแบบเปิดและพัฒนาแนวทางของเอเปกที่ให้มีความสมัครใจ มีความเป็นเอกฉันท์ผ่านการปรึกษาหารือและมีความยืดหยุ่น เน้นการปฏิบัติรวมทั้งให้มีความคืบหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ช่วงเวลาดังกล่าวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกผ่านบททดสอบจากวิกฤตการเงินสองครั้ง ประชากรกว่า 1,000 ล้านคนพ้นความยากจน เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกกลายเป็นส่วนที่มีพลังมากและคึกคักที่สุดของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ เอเชีย-แปซิฟิกยังแสดงบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกแบบเปิด สนับสนุนกลไกการค้าพหุภาคี และการนำหน้าพัฒนาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

ขณะนี้โลกและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง การระบาดของโควิด-19 ทำให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวดเร็วยิ่งขึ้น เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในภาวะซบเซา เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เผชิญแรงต้าน ความนิยมเอกภาคีและลัทธิกีดกันการค้าทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ความขัดแย้งด้านต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้งระหว่างความเที่ยงธรรมและประสิทธิภาพ ความขัดแย้งระหว่างการเติบโตและการกระจายรายได้ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างเทคโนโลยีและการมีงานทำ มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น ความเหลื่อมล้ำระหว่างความร่ำรวยและยากจนยังคงมีอยู่ทั่วไป ระบบบริหารโลกเผชิญกับความท้าทายใหม่ การเติบโตของเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกโดยรวมติดลบเป็นครั้งแรกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมาก ทั้งนี้ ความร่วมมือของเอเชีย-แปซิฟิกต้องพัฒนาไปในทิศทางใด คำตอบเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงการพัฒนาของภูมิภาค ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนอนาคตของโลก  

ปีนี้ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของเอเปก คือ เปิดวิสัยทัศน์ความร่วมมือหลัง ค.ศ. 2020 ซึ่งเป็นแนวทางบรรลุเป้าหมายการร่วมสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิก เราต้องถือโอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่แห่งความร่วมมือในเอเชีย-แปซิฟิกในขั้นต่อไป สนับสนุนแนวโน้มการพัฒนาที่มีความเข้มแข็งในเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป และต้อนรับอนาคตแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของเอเชียแปซิฟิกที่มีลักษณะเปิดกว้างและมีความเป็นเอกภาพ เติบโตขึ้นด้วยพลังขับเคลื่อนจากการสร้างนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น และมีความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กัน

ประการแรก ยืนหยัดการเปิดสู่ภายนอกและความเป็นเอกภาพ เศรษฐกิจโลกเปรียบดั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ข้างตัวเราซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำสายต่าง ๆ และเชื่อมต่อกับภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความกว้างขวางเวิ้งว้างและมีพลังชีวิตมหาศาล การดำเนินความร่วมมือบนพื้นฐานแห่งการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและการแก้ไขความขัดแย้งบนพื้นฐานแห่งการเคารพซึ่งกันและกันเป็นแนวทางพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของการพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หลาย ๆ ปีมานี้เอเปกทุ่มเทกำลังผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและมีความคืบหน้ามากในด้านการปฏิบัติตามเป้าหมายโบกอร์ อีกทั้งแสดงบทบาทสำคัญในการนำวิวัฒนาการของระบบการค้าพหุภาคี อย่างไรก็ตาม เสรีภาพรวมถึงการเปิดกว้างทางการค้าและการลงทุนไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืน เอเชีย-แปซิฟิกต้องแสดงบทบาทนำในการพิทักษ์สันติภาพ เสถียรภาพ รักษาความเป็นพหุภาคี ยืนหยัดสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง สนับสนุนกลไกการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลกเป็นแกนนำ ส่งเสริมการค้ารวมถึงการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้าง นำเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์พัฒนาไปในทิศทางที่เปิดกว้าง เป็นเอกภาพ มีความสมดุล และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เราต้องผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อไป สร้างเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกขึ้นในเร็ววัน

ทั้งนี้ จีนยินดีต้อนรับการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ทั้งยังยินดีพิจารณาเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)เมื่อเราขับเคลื่อนเสรีภาพและการเปิดกว้างทางการค้า ความเอาใจใส่ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต้องไม่ลดน้อยลง เราจะต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของเอเปกเพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและวาระการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพต่อไป รวมทั้งคำนึงถึงความกังวลของสมาชิกกำลังพัฒนา เราต้องแก้ไขความยากลำบากพิเศษของกลุ่มสตรีและกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และผู้ประกอบการรายย่อย ( MSMEs) การใช้ความพยายามเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจจากการค้าและการลงทุน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการค้าและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งนี้ จีนยินดีร่วมงานกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติตามข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

ประการที่สอง เราต้องสนับสนุนการเติบโตด้วยนวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแนวทางพัฒนาในอนาคตของโลก ขณะที่นวัตกรรมเป็นพลังที่ทำให้เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกทะยานขึ้น เราต้องกุมโอกาสแห่งยุคสมัย ใช้ประโยชน์จากการมีทรัพยากรมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคง และมีตลาดที่มีศักยภาพมหาศาลในภูมิภาคอย่างเต็มที่ สร้างความได้เปรียบใหม่ในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างความเป็นไปได้ใหม่เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน เราต้องปฏิบัติตามแผนงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปกอย่างรอบด้าน ส่งเสริมการเผยแพร่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ขจัดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล เราต้องปรับปรุงการบริหารเศรษฐกิจ พยายามสร้างสภาวะแวดล้อมในการประกอบธุรกิจที่เปิดกว้าง เที่ยงธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ปีนี้จีนจะศึกษาเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ ผลักดันการร่างแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเป็นแบบอย่างการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมในเอเชีย-แปซิฟิก จีนเสนอข้อริเริ่มผลักดันให้ทุกฝ่ายแบ่งปันประสบการณ์ต้านการระบาดของโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจดิจิทัล เสริมกำลังแก่ผู้ประกอบการในตลาด ปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มพลังขับเคลื่อนใหม่แก่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งนี้ ปีหน้าจีนจะยังคงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการบรรเทาความยากจนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อแสดงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการขจัดความยากจนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ประการที่สาม ยืนหยัดการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงกันเป็นพื้นฐานสำคัญแห่งการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของเศรษฐกิจภูมิภาคและเป็นเงื่อนไขจำเป็นในการบรรลุการพัฒนาร่วมกันของทั่วโลก ซึ่งความสำคัญด้านนี้สะท้อนให้เห็นมากยิ่งขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เราต้องผลักดันการปฏิบัติตามพิมพ์เขียวแห่งการเชื่อมโยงกันในลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค ต่อไป ให้บุคลากร สินค้า เงินทุน และข้อมูลสามารถไหลเวียนได้อย่างคล่องตัว ปลอดภัย และเป็นระเบียบ เพื่อบรรลุการเชื่อมโยงกันอย่างราบรื่นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จีนและสมาชิกเอเปค เช่น อินโดนีเซียเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ เป็นต้น ได้เปิด ช่องทางอำนวยความสะดวก สำหรับการไหลเวียนของผู้คนระหว่างการระบาดของโควิด-19 พร้อมสร้างเครือข่ายอำนวยความสะดวกแก่การไหลเวียนของผู้คนต่อไป เราต้องขับเคลื่อนการรับรองซึ่งกันและกันด้านข้อมูลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาดระหว่างประเทศ ฝ่ายจีนยินดีร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ผลักดันการสร้างสรรค์ ช่องทางสีเขียว สำหรับสินค้าอย่างแข็งขันและคงเส้นคงวา ยกระดับประสิทธิภาพการผ่านด่านศุลกากรให้สูงขึ้น แก้ไขจุดอุตัน เชื่อมต่อจุดขาดเสีย ผลักดันการตั้งแพลตฟอร์มความร่วมมือของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ปกป้องห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและทั่วโลกให้ดำเนินไปอย่างคล่องตัวและปลอดภัย เราต้องส่งเสริมให้ฝ่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงแผนพัฒนาของตนเข้ากับข้อริเริ่มด้านการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อก่อให้เกิดพลังร่วม ฝ่ายจีนยินดีร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ สร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่มีคุณภาพสูง ตั้งแพลตฟอร์มที่กว้างขึ้นสำหรับการสร้างสรรค์การเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่ออัดฉีดพลังขับเคลื่อนอันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแก่เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและทั่วโลก

ประการที่สี่ ยืนหยัดความร่วมมือและชัยชนะร่วมกัน การพัฒนาของสมาชิกเอเปคมีส่วนเกื้อกูลกันในระดับสูงและมีผลประโยชน์ร่วมกันลงตัวอย่างลึกซึ้งแต่ไหนแต่ไรมาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหาใช่เกมการเมืองที่ต้องมีผู้แพ้ชนะ หากเป็นช่องทางการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กันและชนะร่วมกัน มาเลเชียมีสุภาษิตว่า เจอภูเขาปีนด้วยกัน เจอหุบเขาข้ามไปพร้อมกัน นี่คือสาระสำคัญที่สุดของจิตวิญญาณครอบครัวใหญ่แห่งเอเชีย-แปซิฟิก การระบาดขอโควิด-19 บอกให้เรารู้อีกครั้งว่า มีเพียงความร่วมมือและความสามัคคีเท่านั้นจึงจะเอาชนะความท้าทายได้ เราต้องลงลึกการกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเอเชีย-แปซิฟิกที่เชื่อถือซึ่งกันและกัน เปิดกว้าง ร่วมมือ และชนะร่วมกัน ยึดมั่นแนวคิดร่วมปรึกษาหารือ ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมแบ่งปัน ยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ เค้กแห่งความร่วมมือ เอเชีย-แปซิฟิกมีขนาดใหญ่ เพื่อบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เราต้องขับเคลื่อนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมบนพื้นฐานแห่งการปรึกษาหารือและความเห็นพ้องต้องกัน บริหารจัดการความขัดแย้งและข้อพิพาทอย่างเหมาะสม รักษาทิศทางที่ถูกต้องแห่งความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้กลุ่มเอเปคก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยาวไกล

การรับมือสถานการณ์โควิด-19 เป็นภาระหน้าที่เร่งด่วนที่สุดในปัจจุบัน เราต้องเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการวิจัยวัคซีน ใช้ความพยายามทำให้วัคซีนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะทั่วโลก ส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงวัคซีนและแบกรับค่าใช้จ่ายได้

จีนได้เข้าร่วม แผนปฏิบัติการวัคซีนโควิด-19จีนสนับสนุนเอเปคเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนนโยบายและสร้างขีดความสามารถด้านสาธารณสุข วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม ตลอดจนด้านอื่น ๆ รวมถึงการเสนอข้อริเริ่มเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทางไกล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและยากจนได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผลและทันกาล อันมีส่วนช่วยต่อความร่วมมือต้านโรคระบาดและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

จีนให้ความสำคัญอย่างสูงต่อบทบาทของเอเปค จะสนับสนุนการพัฒนาของเอเปคต่อไปและจะตั้งมั่นอยู่ที่เอเชีย-แปซิฟิกตลอดไป สร้างสรรค์เอเชีย-แปซิฟิก สร้างความผาสุกแก่เอเชีย-แปซิฟิก

ผู้ร่วมงานทุกท่าน

ปีนี้ ภายหลังใช้ความพยายามอย่างยากลำบากและยอดเยี่ยม ประชาชนจีนมีผลสำเร็จสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในสงครามต้านโควิด-19 จีนร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขอุปสรรคและความยากลำบากแห่งยุคสมัย อุทิศภูมิปัญญาและพลังต้านโควิด-19 แก่ทั่วโลก จีนได้แบ่งปันประสบการณ์ป้องกันควบคุมโรครวมทั้งการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยกับฝ่ายต่าง ๆ โดยไม่ปิดบังใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งยังให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้แก่ประเทศอื่น ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างประชาคมสุขภาพของมวลมนุษยชาติด้วยปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม เราบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคระบาดเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นเอกภาพ เสริมสร้างการรับมือสถานการณ์ผ่านนโยบายมหภาค ผลักดันให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างมั่นคง ค่อย ๆ ดีขึ้น และยกระดับอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปีนี้เศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเป็นที่แน่นอนแล้วว่าตลอดปี 2020 เศรษฐกิจจีนจะสามารถเติบโตในทิศทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประชากรยากจนในชนบทของจีนจะสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ทั้งหมดก่อนสิ้นปีนี้

เมื่อไม่นานนี้ การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 ได้พิจารณาผ่านข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ซึ่งระบุว่า เป้าหมายการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านจะบรรลุผลสำเร็จตามกำหนดเวลาและปีหน้าจีนจะเริ่มกระบวนการใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน เราจะกุมช่วงเวลาแห่งการพัฒนาใหม่ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนาอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และสร้างสรรค์โครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาที่ถือการหมุนเวียนใหญ่ภายในประเทศเป็นหลักและให้การหมุนเวียนภายในและระหว่างประเทศเกื้อหนุนกัน จีนจะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เปิดกว้างในระดับที่สูงขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่มีแรงจูงใจมากขึ้น

ทั้งนี้ จีนยินดีร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ในเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกันสร้างและแบ่งปันอนาคตของเอเชีย-แปซิฟิกที่งดงาม เจริญรุ่งเรือง และมีสันติสุข ตลอดจนก้าวสู่เป้าหมายแห่งการสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณทุกท่าน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางจีน-CMG