เฉลิมฉลองวันชาติจีน ครบรอบ 72 ปี

0
50
เฉลิมฉลองวันชาติจีน ครบรอบ 72 ปี : ภาพสะท้อนความสำเร็จบนความมุ่งมั่นแก้ปัญหาเพื่อประชาชน
.
วันชาติจีน ตรงกับ 1 ตุลาคมของทุกปี เริ่มจากปี ค.ศ.1949 ซึ่งเป็นวันที่ อดีตประธานาธิบดี เหมา เจ๋อตุง ประกาศให้เป็นวันก่อตั้งหรือสถาปนาประเทศจีน ที่ปกครองโดยระบบสังคมนิยม ถือเป็นจีนใหม่ ภายใต้ชื่อว่า “สาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยความสำเร็จในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน นับมาจนถึงปัจจุบัน (2021) เท่ากับเป็นระยะเวลา 72 ปีแล้ว
.
ความโดดเด่นและความสำเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศ และการดูแลประชาชน ซึ่งความสำเร็จของจีนในช่วง 72 ปีที่ผ่านมา ที่โดดเด่นอย่างมากคือการแก้ปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไป จนส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความแข็งแกร่งขึ้น และกลายเป็นหนึ่งในประเทศแถวหน้าของเศรษฐกิจโลกแล้วในวันนี้
.
เมื่อปีก่อน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวในพิธีเฉลิมฉลองที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ไว้อย่างน่าสนใจว่า “เราจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายต่างๆที่มีอยู่ ความสามัคคีคือพลังที่แข็งแกร่ง เปรียบเสมือนเหล็กกล้า เป็นเครื่องรับประกันที่สำคัญต่อชาวจีนและประเทศจีนว่า เราจะสามารถเอาชนะทุกๆความท้าทาย เราจะชนะแต่ละอุปสรรคไปเรื่อยๆ” ซึ่งถือเป็นการประกาศความเชื่อมั่นว่าจีนจะยังคงก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นต่อไป แม้ว่าสถานการณ์โลกขณะนี้จะเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่พบว่าเศรษฐกิจของจีนยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ในทุกปี จีนจะกำหนดวันหยุดในช่วงวันชาติ 7 วันคือ วันที่ 1-7 ตุลาคมของทุกปี ทำให้ช่วงหยุดยาววันชาติจีน ถือเป็น “สัปดาห์ทองคำ” ของการบริโภคทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน ซึ่งมีรายงานว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของจีนได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน อีกทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงวันชาติจีน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและมาตรการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพของจีน
.
ดังนั้น เชื่อมั่นว่า ในวาระวันชาติจีน 1 ตุลาคมปีนี้ จะยังคงเป็นปีที่เฉลิมฉลองความสำเร็จของการนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกปีหนึ่ง และในฐานะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จึงขอร่วมแสดงความยินดีในวาระวันชาติจีนปีนี้ และเชื่อมั่นว่าประเทศจีนจะสามารถบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประเทศจีนได้อย่างราบรื่น และขอให้ประชาชนชาวจีนและประชาชนชาวไทยดํารงความเป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดไป
.
นายภูวนารถ ณ สงขลา
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
.
บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ และนิตยสาร Bangkok Wealth & Biz
.
29 กันยายน 2564