‘สี จิ้นผิง’ อวยพรเกษตรกรจีนเนื่องใน ‘เทศกาลเก็บเกี่ยว’

0
5

​​วันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมาเป็น “เทศกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกรจีน” ครั้งที่ 4 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน แสดงความยินดีพร้อมอวยพรแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านเกษตรกรรม ชนบท รวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศ

​​นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาจีนเอาชนะความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ได้สำเร็จ ธัญพืชและผลผลิตทางการเกษตรมีผลเก็บเกี่ยวที่ดี พื้นที่ชนบทมีความสามัคคีและมั่นคง เกษตรกรมีความสุข ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเปิดสถานการณ์ใหม่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และทำให้สถานการณ์โดยรวมมีเสถียรภาพ

​​นายสี จิ้นผิง กล่าวย้ำว่า หากจะฟื้นฟูประชาชาติต้องฟื้นฟูหมู่บ้านและเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ร้อยปีที่ 2” และจุดสำคัญของงานการเกษตร ชนบท และเกษตรกรได้เปลี่ยนไปอย่างประวัติศาสตร์เป็นการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท

​​คณะกรรมการพรรค และรัฐบาลทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดด้านเกษตรกรรม ชนบท และเกษตรกรของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ยืนหยัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรและชนบท ตลอดจนเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย เพื่อให้ชีวิตเกษตรกรเจริญรุ่งเรือง

​​ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมาประเทศจีนกำหนดวันศารทวิษุวัตประจำปีเป็น “เทศกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกรจีน” นับเป็นเทศกาลระดับชาติครั้งแรกที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะ ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญอย่างยิ่งของความเป็นผู้นำระดับสูงสุดของจีนที่มีต่องานการเกษตร ชนบท และเกษตรกร รวมทั้งการเอาใจใส่อย่างลึกซึ้งต่อเกษตรกร จึงเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

​​ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เทศกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกรเริ่มเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นเทศกาลสำหรับเกษตรกรหลายร้อยล้านคน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมการเกษตรของจีนและเป็นหน้าต่างที่ส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างครอบคลุม

​​ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิงนำจีนยืนหยัดแก้ไขปัญหา “การเกษตร ชนบท และเกษตรกร” เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สุด ถือการแก้ความยากจนเป็นโครงการหลักของการสร้างสังคมที่มั่งคั่งอย่างรอบด้าน จัดระเบียบและผลักดันขนานใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ความแข็งแกร่งสูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีประชากรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ทำการต่อสู้กับความยากจน การดำเนินตามยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบท ส่งเสริมการเกษตรและชนบทมีผลงานทางประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์

​​ปีนี้เป็นปีแรกของ “แผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 14″ ของจีน และเป็นวาระครบรอบ 100 ปี การสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นปีที่สำคัญสำหรับการรวบรวมและขยายผลสำเร็จของการบรรเทาความยากจนและเชื่อมโยงกับการฟื้นฟูชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่สมบูรณ์จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับ “แผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 14″ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพสูง และให้การสนับสนุนอย่างมากต่อการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่

​​ตั้งแต่ต้นปีมานี้ พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนได้พยายามอย่างมากในการแก้ไข “การทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเกษตรบนพื้นที่เพาะปลูก” และ “การใช้ที่ดินทำอย่างอื่นนอกจากปลูกธัญพืช” เรียกคืนที่ดินรกร้างและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใช้งานพื้นที่ปลูกธัญพืชอย่างเต็มศักยภาพ การปลูกข้าวในช่วงต้นเพิ่มขึ้นและพื้นที่ปลูกข้าวฤดูใบไม้ร่วงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชผลที่ให้ผลผลิตสูงได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเก็บเกี่ยวธัญพืชที่สมบูรณ์ตลอดทั้งปี

สถิติจากกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทแห่งชาติจีน ระบุว่า พื้นที่ปลูกธัญพืชในฤดูใบไม้ร่วงทั่วประเทศมีขนาดเกินกว่า 860,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตของพืชผลในฤดูใบไม้ร่วงตามปกติ ความชื้นของดินเหมาะสม มีการควบคุมศัตรูพืช และพืชผล กำลังเติบโตได้ดี

​​จากมุมมองของการผลิตธัญพืช การผลิตธัญพืชประจำปีของจีนแบ่งออกเป็นสามฤดูกาล ได้แก่ ธัญพืชฤดูร้อน ข้าวในช่วงต้น และธัญพืชในฤดูใบไม้ร่วง  

​​ธัญพืชฤดูร้อนและการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้สำเร็จลงแล้ว ปัจจุบันใกล้ถึงช่วงเก็บเกี่ยวธัญพืชฤดูใบไม้ร่วง โดยคาดว่าผลผลิตธัญพืชประจำปีจะยังคงระดับอยู่ที่650,000,000 ตัน

​​การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน ความทันสมัยของจีนนั้นแยกออกจากความทันสมัยทางการเกษตรไม่ได้ การไถพรวนในฤดูใบไม้ผลิปีนี้จีนได้ใช้โดรนดูแลพืชกว่า 30,000 ตัวในการผลิตทางการเกษตร และระบบ “เป่ยโต่ว” วางตำแหน่งรถแทรกเตอร์ไร้คนขับสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้ทำงานอย่างแม่นยำเกิน 20,000 ชุด

ปีนี้มีการนำเครื่องเกี่ยวนวดมากกว่า 600,000 เครื่องเข้าสู่การเกี่ยวข้าวสาลีฤดูร้อน การนำใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทั้งหมดมีจำนวนถึง 16.5 ล้านหน่วย ปัจจุบันการผลิตข้าวสาลี ข้าวเจ้า และข้าวโพด ซึ่งเป็นอาหารหลักสามประเภทหลักของจีนใช้เครื่องจักรอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีอัตราการใช้เครื่องจักรครอบคลุมมากกว่า 80% และอัตราการใช้เครื่องจักรครอบคลุมการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชผลถึง 71%

ปัจจุบันจีนสร้างพื้นที่เกษตรกรรมที่มีมาตรฐานสูงกว่า 533,333.33 ตารางกิโลเมตร และจะสร้างให้ถึง 666,666.67 ตารางกิโลเมตรภายในปี2022

​​ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นอิสระของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของจีนได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ธัญพืชจีนส่วนใหญ่ใช้เมล็ดจีนเพื่อให้ชามข้าวมีความมั่นคง ในปัจจุบันพันธุ์พืชหลักของจีนได้รับการคุ้มครองเต็มที่โดยพื้นฐานแล้ว ขณะที่พื้นที่พันธุ์พืชที่คัดเลือกมาอย่างอิสระคิดเป็นกว่า 95%

​​นอกจากนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนนำการฟื้นฟูพื้นที่ชนบทด้วยการพัฒนาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างอุปทานทางการเกษตร รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตร ทำให้แรงผลักดันสำหรับการปฏิรูปชนบทในจีนนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

​​สถิติแสดงให้เห็นว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้รายได้ต่อหัวของชาวชนบทในจีนอยู่ที่ 9,248 หยวน เพิ่มขึ้นจริง 14.1% ทั้งนี้มาตรฐานการดำรงชีวิตได้ก้าวสู่ระดับใหม่

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีนCMG