คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคม 

ดร.กำพล มหานุกูล ประธานบริหาร อปท.นิวส์  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

นายแจ๊คกี้ แซ่เฉิ่น จาก Bangkok International Times อุปนายกสมาคมฯ

นายชิบ จิตนิยม ผู้ดำเนินรายการจับจ้องมองจีน เนชั่นทีวี เลขาธิการสมาคมฯ ฝ่ายไทย

นาย Sun Guangyong จาก นสพ. People’s Daily เลขาธิการสมาคมฯ ฝ่ายจีน

นาย Lin Hao จาก สำนักข่าว Xinhua

นาง Limin จาก China Media Group

นาย Wang Sicheng จาก นสพ.Guangming’s Daily

นาง Yang Wanli จาก China Daily

นาย Li Yingmin จาก China News Services

นางสาว Zhao Jingnan จาก นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

นายชาญวิทยา ชัยกูล จาก อปท.นิวส์

นายจิระวัฒน์ สุขานนท์ จาก นสพ.เดลินิวส์

นางสาวสายชล เกียรติกังวาฬไกล จาก อสมท

นายกอบกิจ ประดิษฐผลพานิช จาก จีนไทยนิวส์

นายนรัชต์ชัย ธนะสุธีรัชต์ จาก เดอะ ลีดเดอร์ เอเชีย