นสพ.เหรินหมินรึเป้าวิเคราะห์สุนทรพจน์ ปธน.จีนในที่ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก

0
55

วันที่ 20 พฤศจิกายน หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้าตีพิมพ์บทวิเคราะห์หัวข้อ  “มีเพียงแค่การปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกที่จะพัฒนาจีนได้ จากสุนทรพจน์ของ ธน.สี จิ้นผิง ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก

บทวิเคราะห์ระบุว่า  “เมื่อทบทวนกระบวนการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ประชาชนจีนตระหนักยิ่งขึ้นว่า เพียงมีเพียงการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกที่ทำให้จีนพัฒนาประเทศได้” ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวเช่นนี้ในสุนทรพจน์ในที่ประชุม และท่านได้อธิบายถึงการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอก ซึ่งเป็นกระบวนการอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาความก้าวหน้าของทั้งจีนและของโลกใน 4 ด้าน คือ “กล้าค้นหา ปฏิบัติจริง” “เปิดกว้างรับโลก” “มุ่งเน้นการพัฒนา สร้างความสุขให้กับประชาชน” และ “สร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองและคนอื่นเพื่อพัฒนาร่วมกัน” แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของจีนในการสร้างความสุขให้กับประชาชน สร้างคุณงามความดีให้กับโลกในยุคใหม่ ตลอดจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลก