ทางเดินสีเขียวระดับโลกในอู่ฮั่น เปิดบริการแล้ว

0
111

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. “ทางเดินสีเขียวระดับโลก” ข้ามทะเลสาบตงหู (东湖) ในนครอูฮั่นเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เฟสแรกของโครงการที่มีความยาวทั้งหมด 28.7 กิโลเมตรนี้ พาดผ่านจุดชมวิวของทะเลสาบกลางเมืองที่แบ่งออกเป็น 4 เส้นทางหลักได้แก่ ทางเดินจงหู (湖中道) ทางเดินหูซาน (湖山道) ทางเดินโม๋ซาน (磨山道) และทางเดินเจียวเหย่ (郊野道) ทางเดินเหล่านี้ เชื่อมต่อจุดชมวิวที่สำคัญหลายแห่งรอบทะเลสาบตงหูที่กว้างราว 36 ตารางกิโลเมตร

ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวห้ามรถยนต์วิ่งผ่าน เปิดให้เฉพาะจักรยานและผู้คนเดินผ่านเท่านั้น