“จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล

0
340
“จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล

ชมภาพการละเล่น “จับม้า” (套马) กีฬาสุดแมนของนักขี่ม้าชาวมองโกลที่เมืองซีหลินเฮ่าเท่อ (Xilinhot) เขตปกครองตนเองมองโกเลีย เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา

กีฬานี้เดิมทีเป็นหนึ่งในเทคนิคการต้อนม้าของชาวมองโกล โดยการจับม้าและฝึกม้านั้นเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นเอกลักษณ์ของชาวมองโกล ซึ่งแน่นอนว่างานนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากบรรดานักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่วทุกสารทิศ

“จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล “จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล “จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล “จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล “จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล “จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล “จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล “จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล “จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล “จับม้าบนทุ่งหญ้าหิมะ” กีฬาแมนๆ ของชาวมองโกล