ไทยควรเร่งศึกษาการใช้เทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ของจีน 

0
11
ภาพจาก ซินหัวไทย - อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ของ “จิ่วจาง 2.0” ต้นแบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมรุ่นใหม่ วันที่ 26 ต.ค. 2021
โดย
ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

หลังจากที่ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบ “คอมพิวเตอร์ควอนตัม” ที่มีความเร็วกว่าสุดยอดซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของโลกถึง “หนึ่งล้านล้านล้านล้านเท่า”  เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมาตามรายงานของสื่อจากจีน

จากการที่คณะนักวิทยาศาสตร์จีนได้พัฒนาต้นแบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีชื่อว่า “จิ่วจาง 2.0” มีความสามารถประมวลผลเร็วกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกถึง “หนึ่งล้านล้านล้านล้านเท่า” (septillion)   หรือเรียกได้ว่า ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกจะใช้เวลาราว 30 ล้านล้านปี เพื่อแก้ปัญหาที่ “จิ่วจาง 2.0” สามารถแก้ได้ในเวลาเพียงแค่ 1 มิลลิวินาทีเท่านั้น ถือเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ที่อาจทำให้จีนก้าวนำสหรัฐอเมริกาในด้านเทคโนโลยีและทะยานขึ้นสู่ผู้นำโลกในอนาคต

 

และ จากการทำสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนาน ทำให้จีนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง จีนทราบดีว่า การจะแซงหน้าประเทศมหาอำนาจตะวันตกได้ต้องมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่า ดังนั้นเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่จีนคิดค้นจนประสบความสำเร็จอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้จีนบรรลุไปสู่เป้าหมาย

 

ทั้งนี้ เมื่อผู้นำทางเทคโนโลยีเปลี่ยน ขั้วผู้นำประเทศมหาอำนาจก็ต้องเปลี่ยนตาม ในส่วนของการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของผู้นำโลกนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจสังคม วัฒนธรรม มุมมอง และแนวคิดในการทำธุรกิจ รวมถึงการสร้างความเข้าใจเทคโนโลยีของประเทศดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต้องเข้าใจ เข้าถึงลูกค้า เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ และนำมาปรับใช้กับธุรกิจในแบบของไทย ธุรกิจจึงจะไปต่อได้ในยุคที่ขั้วอำนาจเปลี่ยน