เขียวขจี! ทิวทัศน์ในชนบทในหลิ่วโจว

0
182
เขียวขจี! ทิวทัศน์ในชนบทในหลิ่วโจว

ชมภาพถ่ายทางอากาศที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 29 มกราคม 2017 ของทิวทัศน์ชนบทในเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีน

เขียวขจี! ทิวทัศน์ในชนบทในหลิ่วโจว เขียวขจี! ทิวทัศน์ในชนบทในหลิ่วโจว เขียวขจี! ทิวทัศน์ในชนบทในหลิ่วโจว เขียวขจี! ทิวทัศน์ในชนบทในหลิ่วโจว