กว่างซีเร่งสปีดเชื่อมทุกเมืองในมณฑลด้วยรถไฟเร็วสูงภายในปี 2020

0
109
กว่างซีเร่งสปีดเชื่อมทุกเมืองในมณฑลด้วยรถไฟเร็วสูงภายในปี 2020

จากข้อมูลของสำนักงานการรถไฟเมืองหนานหนิง ตั้งแต่ปลายปี 2013 ที่มณฑลกว่างซีหรือกวางสีเริ่มมีรถไฟเร็วสูงวิ่งเป็นต้นมา 3 ปีที่ผ่านมาที่นี่ประสบความสำเร็จในการสร้างทางรถไฟเร็วสูง จาก 0 กิโลเมตรมาเป็น 1,737 กิโลเมตร ซึ่งทางรถไฟเหล่านี้ได้เชื่อมเมือง 12 เมืองจากทั้งหมด 14 เมืองของมณฑลเข้าด้วยกัน

ในแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน จะมีการสร้างโครงข่ายทางรถไฟที่ใช้เมืองหนานหนิง เมืองเอกของกว่างซี เป็นศูนย์กลางทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า และมีการตั้งเป้าว่าจะมีเครือข่ายทางรถไฟยาวทั้งหมด 6,000 กิโลเมตร และในนี้จะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงมากกว่า 2,000 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมทุกเมืองในมณฑลเข้าด้วยกันด้วยรถไฟเร็วสูง

 กว่างซีเร่งสปีดเชื่อมทุกเมืองในมณฑลด้วยรถไฟเร็วสูงภายในปี 2020 กว่างซีเร่งสปีดเชื่อมทุกเมืองในมณฑลด้วยรถไฟเร็วสูงภายในปี 2020 กว่างซีเร่งสปีดเชื่อมทุกเมืองในมณฑลด้วยรถไฟเร็วสูงภายในปี 2020 กว่างซีเร่งสปีดเชื่อมทุกเมืองในมณฑลด้วยรถไฟเร็วสูงภายในปี 2020 กว่างซีเร่งสปีดเชื่อมทุกเมืองในมณฑลด้วยรถไฟเร็วสูงภายในปี 2020 กว่างซีเร่งสปีดเชื่อมทุกเมืองในมณฑลด้วยรถไฟเร็วสูงภายในปี 2020