สีจิ้นผิงย้ำต้องสร้างซินเจียงให้เป็นบ้านที่สวยงาม

0
250
สีจิ้นผิงย้ำต้องสร้างซินเจียงให้เป็นบ้านที่สวยงาม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา นายสีจิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดี ประธานคณะกรรมการการทหารกลางจีน ได้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนฯ ที่มาจากเขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง ซึ่งเป็นดินแดนที่มี 47 ชนเผ่า อาทิ ชาวฮั่น อุกูร์และคาซัคสถานอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นแผ่นดินที่สวยงามในสายตาของชาวจีน ทั้งยังเป็นแนวหน้าที่ป้องกันความปลอดภัยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอีกด้วย

สีจิ้นผิงกล่าวเน้นว่า ซินเจียงจะต้องพยายามบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงและเสถียรภาพถาวร ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างรอบด้าน เสริมสร้างความสามัคคีของชนเผ่าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ซินเจียงให้เป็นเขตที่เจริญรุ่งเรือง สามัคคี สมานฉันท์ มีอารยธรรม และประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข