ธุรกิจ “ที่ปรึกษาส่วนบุคคล”

0
389

บทสัมภาษณ์ คุณฤทธิชัย สายสุวรรณ กรรมการผู้จัดการและเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาส่วนบุคคล Bean′s World ที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการไปเออีซี  ด้วยเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่แตกต่างจากที่ปรึกษารายอื่น ๆ เด้วยประสบการณ์ที่เคยทำทั้งด้านสื่อ ด้านรีเทลจากเซ็นทรัลพัฒนา และเคยดูแลพื้นที่คอมมูนิตี้ของ เครืออีจีวี มาก่อน จึงทำให้สามารถเอาประสบการณ์มานำไปปรับใช้กับผู้ประกอบการหลากหลายมากขึ้น

Q อยากให้แนะนำและ เล่าประวัติความเป็นมาแบบสั้นๆ ว่าตอนนี้ทำอะไรมาบ้าง

ปัจจุบันตอนนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท บีนส์ เวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดทุกประเภท ทั้งการตลาดและแบรนด์ดิ้ง โดยในช่วงประมาณ 10 ปีหลัง จะเป็นการให้คำปรึกษาแบบส่วนบุคคล

ซึ่งปัจจุบันการให้คำปรึกษาในรูปแบบของบริษัทที่ปรึกษาทั่วไป จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน จึงอาจจะทำให้ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าในสิ่งที่ลุกค้าอยากจะได้จริงๆ ว่าความต้องการของลูกค้าต้องการอะไร

ในขณะที่การทำงานแบบที่ปรึกษาส่วนบุคคลจะมีบทบาทชัดเจนกว่า สามารถให้คำปรึกษาได้ต่อเนื่อง เน้นทำงานกับผู้บริหารโดยตรง นี่คือเงื่อนไขที่เป็นจุดแข็งของงาน “ที่ปรึกษาส่วนบุคคล”

Q บริษัทมีขั้นตอนการทำงาน อย่างไรบ้าง

เริ่มต้นส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเป็นผู้ที่บอกว่าต้องการอะไร ว่าอยากให้แก้ปัญหาอะไร เราก็จะใช้ประสบการณ์ในการทำงานของเรามาช่วย การทำงานตีโจทย์ของลูกค้าค่อนข้างเร็วมาก เพราะ “ที่ปรึกษาส่วนบุคคล” จะสามารถทำอะไรค่อนข้างที่จะกระชับ และตรงประเด็น ทันทีทันใด มากกว่าทำแบบบริษัทที่ปรึกษา

กรอบกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดของที่ปรึกษาส่วนปรึกษาส่วนบุคคล จะเน้นประเมินสถาณการณ์จากโจทย์ของลูกค้าก่อน และกำหนดระยะเวลาขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ อาศัยว่าต้องรวดเร็ว

Q มุมมองทางด้านการตลาดแบบดิจิทัล

ในส่วนของงานที่ปรึกษาทางด้านภาพลักษณ์ขององค์กร จะต้องนำสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้ค่อนข้างมาก รวมไปถึงการดูแลภาพลักษณ์องค์กรผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าด้านการตลาดในทุกอาชีพหรือธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ “ดิจิทัลมีเดีย” เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เราก็จะไม่ทิ้งสื่อเก่า เพราะมันมีหลายองค์ประกอบที่ต้องเอามารวมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อ ทีวี วิทยุ เป็นต้น

การใช้เงินในการซื้อสื่อดิจิทัลพวกนี้ ต้องใช้งบประมาณสูงมาก องค์กรต้องเตรียมงบประมาณให้ดี ยิ่งปัจจุบันมีการขยายขอบเขตการขายไปที่ช้อปปิ้งออนไลน์ แอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ อีก  ซึ่งอย่างไรก็หนีไม่พ้นเพราะคนเราใช้โทรศัพท์และเอาความสนใจไปอยู่ที่หน้าจอตลอดเวลาอยู่แล้ว เชื่อว่าใครจะติดตามเทรนด์ด้านนี้ ขอให้ยึดไว้ว่า “อย่าหยุดพัฒนา ทำให้ง่าย และ ทำให้เร็ว”

สัมภาษณ์โดย  วิภาวี บุญมากุล – คุณัญญา ฤทธิพงษ์ คณะนิเทศศาสตร์, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์