พิธีเปิดตัวหนังสือ “เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีน” ฉบับภาษาไทย

0
113

หนังสือ “เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีน” ฉบับภาษาไทยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในงานสัมมนา “ก้าวต่อไปเศรษฐกิจไทย-จีน” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ในวาระครบรอบ 45 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

หนังสือ “เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีน” ได้บรรจุเนื้อหาสาระการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญ จากที่ประชุมครั้งที่ 3 แบบเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนชุดต่างๆ ซึ่งเป็นการวางยุทธศาสตร์นโยบายที่สำคัญของประเทศจีนหลังจากที่ประเทศจีนขับเคลื่อนการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา

ยุทธศาสตร์ที่กำหนดนี้คำนึงถึงประวัติศาสตร์ ภูมิหลัง และความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยมาเป็นกำหนดแนวนโยบาย โดยใช้หลักคิดที่เน้นการสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญ และ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เชิงทฤษฎี ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้อ่านชาวไทยที่สนใจสามารถมุ่งศึกษาหาความรู้ เพื่อเข้าใจอย่างเจาะลึกในความรู้นี้อันนำไปสู่การเข้าใจถึงการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศจีน หนังสือได้อธิบายให้เห็นภาพอย่างชัดเจนของเส้นทางการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและพัฒนาการภาคเศรษฐกิจของประเทศจีน

หนังสือเล่มนี้ ประพันธ์เป็นต้นฉบับภาษาจีนโดยศาสตราจารย์เห้อ เยี่ยวหมิ่น ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยประชาชนแห่งประเทศจีน และเป็นศาสตราจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาเอกจำนวนมาก ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยวิชาการประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ทางผู้จัดพิมพ์หวังว่า การแปลและจัดพิมพ์หนังสือ “เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีน” เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านชาวไทยสามารถเข้าใจอย่างเจาะลึกถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจีนนับจากที่ประเทศจีนได้ปฏิรูปและเปิดประเทศครั้งใหญ่ หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าสูงยิ่งต่อการเรียนรู้และนำไปอ้างอิงเทียบเคียงเพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกและประยุกต์ใช้ด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยอีกด้วย