​ชาวฉงชิ่งเรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง

0
74

ชาวนครฉงชิ่งเข้าร่วมกิจกรรมแยกขยะ โดยใช้ชื่องานว่า “แยกขยะเพียงละนิด ชีวิตแจ่มใส” ทำให้ชาวฉงชิ่งเรียนรู้การแยกขยะที่ถูกต้อง และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม