ประวัติย่อ นายจ้าว เล่อจี้

0
4

ประวัติย่อสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 จ้าว เล่อจี้ (3)

การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในช่วงเช้าของวันที่ 23 ตุลาคม 2022 โดยนายจ้าว เล่อจี้ ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกสมัย

ประวัติโดยย่อของนายจ้าว เล่อจี้

เป็นชาวฮั่นโดยกำเนิด  เกิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 1957  เป็นชาวเมืองซีอาน มณฑลส่านซี

เริ่มทำงานครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี 1974 และเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเดือนกรกฎาคม ปี 1975

จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่โรงเรียนคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ในปี 1974-1975 เป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนที่เข้าศึกษาที่หมู่บ้านก้งปา  ตำบลเหอตง อำเภอกุ้ยเต๋อ  มณฑลชิงไห่

ในปี 1975-1977  เป็นผู้สื่อข่าวของกรมพาณิชย์ มณฑลชิงไห่

ในปี 1977-1980 ศึกษาปรัชญาที่ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ในปี 1980-1982 ดำรงตำแหน่งเลขานุการฝ่ายการเมือง กรมพาณิชย์ มณฑลชิงไห่ และยังเป็นอาจารย์และเลขาธิการคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนโรงเรียนพาณิชยการมณฑลชิงไห่

ในปี 1982-1983 ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้า ฝ่ายการสอน โรงเรียนพาณิชยการมณฑลชิงชิงไห่

ในปี 1983-1984 ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายการเมืองและเลขาธิการคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน กรมพาณิชย์ มณฑลชิงไห่

ในปี 1984-1986 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิสนิสต์และผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ไฟฟ้าและเคมี มณฑลชิงไห่

ในปี1986-1991 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ กรมพาณิชย์ มณฑลชิงไห่

ในปี 1991-1993 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน กรมพาณิชย์ มณฑลชิงไห่      และหัวหน้าสหกรณ์การตลาดและจัดซื้อ มณฑลชิงไห่  (โดยปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันทั้งสองตำแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 1992)

ในปี 1993-1994 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการมณฑลชิงไห่ ผู้อำนวยการและเลขาธิการพรรคฯ กรมพาณิชย์ มณฑลชิงไห่

ในปี 1994-1995 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการมณฑลชิงไห่ ผู้อำนวยการและเลขาธิการพรรคฯ กรมการคลัง มณฑลชิงไห่ (ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองตำแหน่งพร้อมกัน)

ในปี 1995-1997 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการมณฑลชิงไห่

ในปี 1997 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการมณฑลชิงไห่และเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ เมืองซีหนิง

ในปี 1997-1999 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯมณฑลชิงไห่ และเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯเมืองซีหนิง

(ในระหว่างปี 1996-1998 เข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตสาขาการเงินที่บัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน ระหว่างเดือน ก.ย. 1998 – ม.ค. 1999 ศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับข้าราชการระดับมณฑลและระดับรัฐมนตรี ที่โรงเรียนคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน)

ในปี 1999-2000 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯมณฑล ชิงไห่ และรักษาการผู้ว่าการมณฑลชิงไห่

ในปี 2000-2003 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ มณฑลชิงไห่ และผู้ว่าการมณฑลชิงไห่

ในปี 2003-2003 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ มณฑลชิงไห่ และผู้ว่าการมณฑลชิงไห่

ในปี 2003-2004 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ มณฑลชิงไห่

ในปี 2004-2007 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ มณฑลชิงไห่  และประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลชิงไห่

(ในปี 2002-2005 เข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านรัฐศาสตร์ที่โรงเรียนคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน)

ในปี 2007-2008 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ มณฑลส่านซี

ในปี 2008-2012 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ มณฑลส่านซี และประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลส่านซี

ในปี 2012-2017 ดำรงตำแหน่งกรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  และเป็นเลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และยังเป็น

หัวหน้าฝ่ายจัดตั้งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Head, CPC Central Committee Organization Department)

ในปี 2017-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน   และเป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

-กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 16,17,18 และ 19

-กรรมการกรมการเมืองและเลขาธิการสำนักเลขาธิการแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18

-กรรมการกรมการเมืองและกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19

-กรรมการ กรรมการประจำและเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

ประวัติย่อ นายหลี่ เฉียง