​ส่องชนบทเหอเป่ย ยิงนโยบายแก้จนอย่างตรงจุด

0
238

หลายปีมานี้ อำเภอกว่างจง ในเมืองสิงไถ มณฑลเหอเป่ยได้มีการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมและตรงจุดมากขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านจำนวนมากหลุดพ้นจากความยากจน โดยมีการสำรวจ ปรับปรุงวิธีการทำเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ให้สมบูรณ์มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนอุตสาหกรรม หัตถกรรมในครัวเรือน เป็นต้น

นับเป็นก้าวแรกที่มั่นคงและเป็นเสมือนใบเบิกทางที่จะช่วยให้ชาวบ้านค่อยๆ หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน รับชมภาพถ่ายชาวบ้านในหมู่บ้านเฉียนชิง เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา