เผยเป้าหมาย EEC ใน 1 ปี สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ดี และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

0
548

เป้าหมาย EEC ภายใน 1 ปี สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ดี และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

  1. สนามบินอู่ตะเภา : มีนักท่องเที่ยว 3 ล้านคน การบินไทยร่วมทุนและก่อสร้างศูนย์ซ่อม เริ่มก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 มีผู้ลงทุนอาคารผู้โดยสารใหม่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
  2. รถไฟความเร็วสูง : ประมูลได้ผู้ลงทุนเชื่อม 3 สนามบิน(ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา)
  3. อุตสาหกรรมไฮเทค : ได้ผู้ลงทุนรายสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด
  4. ท่าเรือแหลมฉบัง : ได้ผู้ลงทุนท่าเรือแห่งที่ 3

5. เมืองใหม่ฉะเชิงเทรา