จีนตั้งเป้าสู่ศูนย์การผลิตรถยนต์ของโลก

0
84

ประเทศจีนได้ประกาศถึงเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์การผลิตรถยนต์แห่งโลก ภายใน 10 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งเสริมการพัฒนายานพาหนะพลังงานใหม่ (NEVs) และผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆ ให้กับบริษัทต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุน
ประเทศจีนได้ตั้งเป้าที่จะประสบความสำเร็จด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ และเพิ่มส่วนแบ่งของแบรนด์จีนในตลาดรถยนต์นานาชาติให้สูงขึ้นจนเห็นได้ชัด ภายในปีค.ศ. 2020 ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาลทั้ง 3 แห่ง ซึ่งรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน (CAAM) ได้ให้ข้อมูลว่า ในปี 2020 จีนจะมียอดผลิตและยอดขายยานพาหนะพลังงานใหม่ อยู่ที่ปีละ 2 ล้านคัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันถึง 4 เท่า โดยในปีที่แล้ว จีนได้จำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ไป 507,000 คัน ซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติยอกจำหน่ายที่มากที่สุดในโลกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และมากกว่าในปี 2015 ถึงร้อยละ 53 เลยทีเดียว
ขณะนี้ จีนเป็นตลาดรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 50
รัฐบาลได้คาดการณ์ว่ายอดการผลิตรถยนต์ของจีนต่อปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านคัน ภายในปี 2020 และจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 35 ล้านคันภายในปี 2025