สุดยอดสถาปัตยกรรม!ส่วนโค้งของสะพานลั่วเหอเชื่อมต่อเสร็จแล้ว

0
207

โครงสร้างที่เป็นส่วนโค้งของสะพานลั่วเหอ (洛河特大桥; Luohe Bridge) เชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งสะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟเหมิงหัว (蒙华铁路; Menghua Railway) ที่เป็นเส้นทางหลักของการขนส่งถ่านหินระหว่างมองโกเลียในกับเจียงซีนั่นเอง