​จี๋หลินใช้ไฟฟ้าขจัดความยากจนให้ชาวบ้าน

0
86

บริษัทไฟฟ้าในจี๋หลินส่งเสริมนโยบาย “ใช้แสงแดดขจัดความยากจน” โดยสร้างโครงข่ายไฟฟ้าในหมู่บ้านยากจน 9 แห่ง ยกตัวอย่างเช่น หมู่บ้านเกาหลิ่ง ตำบลหนานผิง ซึ่งผู้สื่อข่าวเห็นว่าบ้าน 87 หลังคาเรือนนั้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ อย่างไรก็ตาม คาดว่า “ไฟฟ้าสร้างความอบอุ่นให้ประชาชน” นี้นอกจากจะให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งปีแล้ว ยังช่วยลดรายจ่ายของแต่ละบ้านด้วย