ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เปิดงาน “อารยธรรมเดินทางบนเส้นทางสายไหม-รหัสลับแห่งความรัก”

0
240
นายเฉิน เจียหลิง ศิลปินผู้ออกแบบลายผ้าและภาพเขียน

วันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่าน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เปิดงาน “อารยธรรมเดินทางบนเส้นทางสายไหม-รหัสลับแห่งความรัก” นำเสนอผลงานศิลปกรรมชั้นยอดของศิลปินหญิงชาวจีนซึ่งจัดมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนมุมมองศิลปวัฒนธรรมระดับโลกเท่านั้น แต่จะเป็นการเบิกโลกทัศน์ใหม่ที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความเชื่อมั่น ความเคารพในมนุษย์ และความกล้าหาญของสตรีชาวจีนในศตวรรษใหม่ โดยมีความมุ่งหมายว่างานศิลปกรรมครั้งนี้จะเป็นการสร้างมิติใหม่ของวิวัฒนาการด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสตรีชาวจีน และเป็นอีกเวทีสำคัญหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์บนแนวเส้นทางสายไหมยุคใหม่ทั้งทางบกและทางทะเลอันเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศจีนในขณะนี้

แขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน นักร้อง และนางแบบร่วมถ่ายภาพ

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ระบุว่า “การจัดงานครั้งนี้ แม้จะเป็นงานเล็กๆ แต่ก็มีความหมายและสำคัญอย่างมาก มีทั้งตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วม ถือว่าเป็นเกียรติและความหมายที่มีคุณค่ายิ่ง งานครั้งนี้เป็นการเชื่อมมิตรภาพ และสัมพันธภาพระหว่างไทย-จีน โดยเฉพาะด้านศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงศิลปินต่างๆ ให้มีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้มีความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชาติในสมัยใหม่”

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์

ด้านนางพัน เผิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและที่ปรึกษาทูต กล่าวในพิธีเปิดว่า รู้สึกประทับใจชื่อในการจัดงานครั้งนี้มาก และนึกถึงถ้อยคำของ “ปิงซิน” ซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังของจีนที่ว่า…ถ้าหากโลกนี้ขาดซึ่งสตรี เราก็จะขาดครึ่งหนึ่งของความสวยงาม ความจริงใจ และความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงเสน่ห์ของสตรีว่าบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในทุกๆ ประเทศ และสตรีชาวจีนเองก็มีพัฒนาการมาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศจีน ซึ่งมีการปรับตัวไปตามกระแสและพลวัตของสังคมมาโดยตลอด

การจัดงานศิลปกรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของสตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการผ่านแสดงผลงานทางวัฒนธรรม เป็นการส่งต่อผลงานในอดีตและปัจจุบันให้เชื่อมโยงถึงกัน ขณะเดียวกันก็เป็นการสืบทอดอารยธรรมทางศิลปะอันยิ่งใหญ่ของจีน

นางพัน เผิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและที่ปรึกษาทูต

นอกจากนี้ในพิธีเปิดยังมีการกล่าวแสดงความชื่นชมการจัดงานโดยนางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายเฉินเซิ่งไหล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสมาคมศึกษาวัฒนธรรมสากลแห่งนครเซี่ยงไฮ้ และนายเฉิน เจียหลิง ศิลปินจีนผู้มีชื่อเสียง หัวหน้าคณะผู้นำงานศิลปินหญิงจีนไปแสดงทั่วโลก

นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นายเฉินเซิ่งไหล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสมาคมศึกษาวัฒนธรรมสากลแห่งนครเซี่ยงไฮ้
นายเฉิน เจียหลิง ศิลปินจีนผู้มีชื่อเสียง

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ แขกผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้เข้าชมนิทรรศการ โดยมีการขับร้องเพลงต้อนรับโดยชาวจ้วงแห่งมณฑลหยุนหนาน โดยเนื้อหาของเพลงกล่าวถึงตัวอักษรโบราณที่ชื่อว่า “โพหยาเกอซู” ซึ่งถูกนิยามว่าเป็น “รหัสลับแห่งความรัก” พร้อมด้วยการเดินแบบชุดกี่เพ้าจีนที่วาดลวดลายอันสวยวิจิตรโดยนายเฉิน เจียหลิง

นิทรรศการศิลปกรรม “อารยธรรมเดินทางบนเส้นทางสายไหม-รหัสลับแห่งความรัก” เปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 15 ธันวาคมศกนี้

บรรยากาศภายในงานแสดงศิลปกรรม “อารยธรรมเดินทางบนเส้นทางสายไหม-รหัสลับแห่งความรัก”