Smart SMEs Smart START UP โดยธนาคารออมสิน

0
302

งาน Smart SMEs Smart START UP โดยธนาคารออมสิน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs และ Startup โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  และมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ โดยงานนี้ธนาคารออมสินจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs และ Startup จากองค์กรแบบดั้งเดิมหรือ Traditional เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม หรือ Smart Enterprise และผลักดันให้เป็นองค์กรที่มีมูลค่าทางธุรกิจที่สูงขึ้น หรือ High Value โดยธนาคารออมสินพร้อมเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อเร่งผลักดันให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในงาน Smart SMEs Smart START UP แบ่งออกเป็น 9 โซน คือ

1. Smart Innovation โซนของสินค้านวัตกรรมล้ำสมัยพร้อมด้วยบูธของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2. Digital Playground โซนเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล

3. GSB Smart Startup โซนของกลุ่มผู้ที่ผ่านโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ซึ่งจะมาในรูปแบบของการแสดงสินค้า พร้อมด้วย Showcase ของผู้ที่ได้ อันดับ 1 – 3 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา อีก 15 ผลงาน

4. Star Startup โซนสินค้าของเหล่าดารานักแสดง

5. Smart Life โซนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

6. Food and Cuisine โซนนวัตกรรมทางด้านอาหาร

7. Smart Business โซนของกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์

8. Truck Business โซนของกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านรถทรัคเพื่อไปประกอบธุรกิจประเภท ต่าง ๆ เช่น รถ Food Truck, รถสำหรับขายเสื้อผ้า เป็นต้น โดยภายในงานจะมีรถ Truck จริง ๆ เข้ามาจอดแสดงอยู่ถึง 7 คัน

ผู้บริหาร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

9. Strategic Partners โซนพันธมิตรของธนาคารซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs และ Startup อีกถึง 11 องค์กรซึ่งก็จะมาให้ความรู้และคำปรึกษาในด้านการทำธุรกิจโดยเฉพาะ
– สถาบันอาหาร (nfi)
– สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
– สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. / NSTDA)
– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)
– กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (DIP)
– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)
– มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฯลฯ
– ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
– สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

สำหรับไฮไลท์ภายในงานมีทั้งกิจกรรม Workshop เสริมสร้างทักษะธุรกิจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่น วิธีการทำแผนธุรกิจอย่างไรให้ไม่ยุ่งยาก การใช้ Internet of Thing ในการดำเนินธุรกิจ และ โครงสร้าง 4 x 4 Modules ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมไปถึงมีการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆกับธนาคารออมสินในการสนับสนุนเงินทุนด้านสินเชื่อและร่วมลงทุน(VC)

อีกทั้งยังมีเหล่านักธุรกิจชื่อดัง ดารา ที่ทำธุรกิจมาให้ความรู้ทางด้านการทำธุรกิจ SME เช่น ศรีริต้า เจนเซ่น มาให้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของตัวเองคือ ธุรกิจแบรนด์ผลิตภัณฑ์สปาและอโรมาเทอราปีออร์แกนิก Organika โดยได้พูดถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ในระยะ 3 ปีที่เค้าสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาจนติดอันดับต้นๆของเมืองไทยเกิดไอเดียการควบคุมจัดการองค์กร และจุดเด่นการสร้างแบรนด์ โดยเน้นที่การวิจัยสิ่งต่างๆก่อนจะลงมือทำไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องมี เอกลักษณ์ของแบรนด์ Organika

 

ภาพถ่ายบางส่วนโดย ณัฐวุฒิ เผ่าพยัคฆ์