การแข่งขันฝีมืออาเซียนครั้งที่ 12 ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

0
431

การแข่งขันฝีมืออาเซียนครั้งนี้ มีชื่องานว่า “World Skills ASEAN Bangkok 2018” โดยจัดภายใต้แนวคิด “ASEAN Skills, Crafting the Future” หรือ “ทักษะอาเซียนสรรสร้างอนาคต” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนทำงานพัฒนาทักษะฝีมือ รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และ นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 331 คน จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 6 กลุ่มสาขาอาชีพ รวม 26 สาขา โดยมีตัวแทนเยาวชนไทยร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 52 คน ร่วมกับตัวแทนจากทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และมีผู้เข้าชมการแข่งขันมากมายหลายหมื่นคน ที่มาจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ อาจารย์และนักเรียน ต่างๆ มากมาย

ซึ่งในครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของ YALONG จากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าร่วมนำเสนอด้วย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ภาคการศึกษาได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา โดยผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอประกอบไปด้วย YALONG YL-335B อุปกรณ์การฝึกอบรมสายการผลิตอัตโนมัติ , YALONG YL-569C อุปกรณ์การฝึกอบรมควบคุมเชิงตัวเลขเครื่องกลึง , YALONG YL-730A ระบบบูรณาการอาคารอัจฉริยะและ แพลตฟอร์มการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ที่ใช้เป็นโจทย์ในการแข่งขันในโครงการการแข่งขันระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม รวมไปถึง โครงการการแข่งขันการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรด้วยระบบตัวเลข และโครงการการแข่งขันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

YALONG ได้เสนอระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานทางเทคโนโลยีสำหรับเข้าร่วมสำหรับการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งหมดด้วยกัน 7 ทีม โดยมาจากประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ตามลำดับ นอกจากนี้ YALONG ยังได้เสนอโครงการการแข่งขันการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรด้วยระบบตัวเลข ในการเข้าร่วมจัดการแข่งขัน ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 ทีม มาจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ตามลำดับ และโครงการการแข่งขันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในฐานะที่เป็นโครงการการแข่งขันงานแสดง มีทั้งหมด 4 ทีม มาจาก สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม

ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของ YALONG มีความเป็นสากล รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับแผนในการพัฒนา จึงทำให้สามารถเป็นผู้ให้บริการหลักในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนได้ โดยที่ YALONG และประเทศอาเซียนได้มีการร่วมมือกันดำเนินการส่งเสริมพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมทางการศึกษาระหว่างประเทศมาโดยตลอด ซึ่งภายหลังจากการที่มีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหมจำนวน 6 แห่ง ในกลุ่มประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และก่อตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการหลู่ปัน” อีก 5 แห่ง ทำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องการติดต่อสื่อสาร สร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมทั้งให้ความร่วมมือด้านนวัตกรรมที่ได้จะประโยชน์ร่วมกัน ผ่านรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผสมผสานด้านอุตสาหกรรมการศึกษาระหว่างประเทศมากขึ้น

นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาได้มีการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาก่อสร้างสถานศึกษาเส้นทางสายไหม เพื่อส่งเสริมกลุ่มประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ตามแนวการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อที่จะให้สถานศึกษาและองค์กรต่างๆมีความเป็นสากล ผ่านโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 ทุกๆ 2 ปีจะจัด 1 ครั้ง การแข่งขันจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญในเรื่องทักษะทางด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมความสามารถของงานช่างฝีมือ รวมไปถึงกระตุ้นให้บุคคลที่มีความสามารถพิเศษได้แสดงศักยภาพทักษะทางเทคโนโลยีออกมา เพื่อยกระดับในการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีของกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานทักษะอาชีพในประเทศอาเซียน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกันในแต่ละประเทศอาเซียน เคารพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก้าวไปสู่ทิศทางการรวมกลุ่มอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2555 YALONG เป็นตัวแทนองค์กรประเทศจีนที่เข้าสู่ประเทศไทยในการแข่งขันอาเซียน ทำให้ YALONG เป็นตัวแทนองค์กรจากประเทศจีนที่ก้าวสู่การส่งเสริมการศึกษาและการแข่งขันในระดับนานาชาติ นอกจากนี้YALONG ยังเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์การศึกษาที่ถูกใช้ในการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยีนานาชาติที่มีการกำหนดมาตรฐานสากล โดยมีประเทศสมาชิกจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว ไทย ฟิลิปปินส์ เป็นผู้เข้าร่วม และอีกหนึ่งทีมจากประเทศจีนคือ ทีมโรงเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิคอู่ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ซึ่งจะมาเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการแข่งขันเวทีนี้ด้วย