“เซินไห่” บ่อเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

0
320

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 23 มกราคม 2017 ของบ่อเกลือเซินไห่ (燊海井) ที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่ ในเมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน บ่อเกลือแห่งนี้ถูกขุดขึ้นในปีค.ศ.1835 และมีความลึกกว่า 1,000 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นบ่อเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

"เซินไห่" บ่อเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลก "เซินไห่" บ่อเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลก "เซินไห่" บ่อเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลก "เซินไห่" บ่อเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลก