การประชุมสองสภาของจีน ที่ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

0
1

การประชุมสองสภาของจีน ที่ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

โดย ดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในขณะที่โลกสมัยใหม่ ตื่นตัวกับการคิดในภาพรวม และ การคิดแบบเป็นระบบที่มาจากตำราทางด้านการบริหารองค์กรของตะวันตกในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา แต่ประเทศจีนนั้นได้มีการใช้หลักวิธีคิด แบบการคิดองค์รวมมานานนับแต่โบราณกาลในทุกมิติ นับตั้งแต่ระดับการใช้ชีวิตนั้น คนจีนเชื่อเรื่อง ซานฉาย(三才) ที่เชื่อถึงเรื่องการเชื่อมโยงกันระหว่างฟ้า ดิน และมนุษย์  หรือ  หลักแพทย์แผนจีนที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของอู่สิง (五行) ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงส่งเสริมและลดทอนกันของธาตุทั้งห้าในร่างกายมนุษย์

ในส่วนของการเมืองการปกครองของจีนเอง จีนก็ยึดหลักการที่มองถึงความสัมพันธ์ในภาพรวมมาตั้งแต่โบราณกาล ดังเช่น คำกล่าวที่ว่า “น้ำพยุงเรือได้ก็จมเรือได้”  หรือวลีที่ว่า  “ได้ใจประชาได้ครองใต้หล้า” ก็เป็นคำกล่าวที่มีการมองเห็นถึงความสัมพันธ์และความสำคัญระหว่างผู้ปกครองและพลเมืองว่าล้วนพึ่งพาอาศัยกัน

เช่นเดียวกับที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวไว้ในการประชุมสองสภา (两会) เมื่อเดือนกรกฎาคม  2020  เหรินหมินจื้อซ่าง (人民至上)  ที่หมายความว่า ประชาชนต้องมาก่อน   เพราะการบริหาร หากถือประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วนั้น  ผลประโยชน์ก็จะตกสู่ประชาชนเป็นหลัก เมื่อประชาชนซึ่งเป็นองคาพยพทุกส่วนของประเทศอยู่ดีมีสุข ประเทศก็เจริญรุ่งเรือง

และด้วยการถือคติคำกล่าวนี้ของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการปัญหาของประเทศในช่วงที่ผ่าน ทำให้ ในการประชุมสองสภา ชุดที่ 13 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2022 ที่ผ่านมานี้  นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียง ได้กล่าวแถลงผลงานของรัฐบาลซึ่งแสดงให้เห็นประจักษ์แก่สายตาประชาชนจีนและประชาคมโลก ว่า  จีนมีทิศทางในการยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาคร่าวๆดังต่อไปนี้ ตัวเลขจีดีพีมูลค่า 114 ล้านล้านหยวน เติบโต 8.1% รายได้การคลังแผ่นดินทะลุ 20 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10.7% ตำแหน่งงานใหม่ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 12,690,000 คน อัตราการว่างงานในเมืองตามผลการสำรวจเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1% ดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น 0.9%

ส่วนเป้าหมายการพัฒนาในปี 2022 นี้ คือ  จีดีพีเติบโตประมาณ 5.5% ตำแหน่งงานใหม่ในเขตเมืองเพิ่มขึ้นกว่า 11 ล้านอัตรา การว่างงานในเมืองตามผลการสำรวจเฉลี่ยทั่วทั้งปีไม่เกิน 5.5% ดัชนีราคาผู้บริโภคปรับสูงขึ้นราว 3%

ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้อัตราการเติบโตของรายได้พลเมืองกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับไล่เลี่ยกัน ซึ่งเป็นผลงานที่น่าชื่นชมของรัฐบาลกลางของจีนในการบริหารประเทศโดยมีประชาชนเป็นที่ตั้ง

แต่กระนั้นรายงานก็ยังกล่าวถึงการดำเนินงานของภาครัฐนั้นยังคงมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีขึ้นอยู่อีก เช่น การทำงานที่สนใจแต่รูปแบบแต่ไม่คำนึงถึงแก่นแท้ของงาน , การยึดถือระบบเจ้าขุนมูลนายโดยไม่คำนึงถึงสภาพความเป็นจริง ,  การฝืนใจประชาชนของเจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งกระทำผิดต่อหน้าที่การงานขั้นร้ายแรง และปัญหาการทุจริตในหลายแวดวงยังคงเป็นปัญหาที่ยังต้องแก้ไขต่อไป

ซางทัง (商汤) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ซางเคยกล่าวไว้ว่า “คนมองน้ำจะเห็นเงาตนเอง  หากมองไปที่อาณาประชาราษฎร์ถึงจะเห็นว่าการปกครองดีหรือไม่”

การประชุมสองสภาครั้งล่าสุดของจีนที่ผ่านมานี้จึงแสดงให้เห็นถึงผลงานในการบริหารประเทศโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  การบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรจึงเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ ซึ่งท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ทิ้งท้ายไว้ในหัวข้อสุดท้ายของการปราศรัยเรื่อง“หนทางที่ต้องดำเนินการ 5 ประการ” ในการประชุมครั้งนี้ว่า

“กุญแจสําคัญอยู่ที่พรรค  อยู่ที่การบริหารจัดการพรรคอย่างรอบด้านและเข้มงวด ขอเพียงทุ่มเทส่งเสริมจิตวิญญาณการก่อตั้งพรรคอันยิ่งใหญ่ ไม่ลืมความมุ่งมั่นตั้งใจและภารกิจแรกเริ่ม มีความกล้าหาญในการปฏิวัติตนเอง กําจัดปัจจัยเป็นพิษทุกอย่างที่บ่อนทําลายความก้าวหน้าและความบริสุทธิ์ของพรรค และเชื้อโรคทุกอย่างที่โจมตีร่างกายที่แข็งแรงของพรรคอย่างต่อเนื่อง เราย่อมสามารถประกันให้พรรค  ไม่เปลี่ยนคุณภาพ ไม่เปลี่ยนสี และไม่เปลี่ยนรสชาติ  ได้อย่างแน่นอน”