บทวิเคราะห์:ปธน.จีนแสดงวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงเพื่อรักษาสันติภาพทั่วโลก

0
1

บทวิเคราะห์:ปธน.จีนแสดงวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงเพื่อรักษาสันติภาพทั่วโลก

ขณะนี้ สันติภาพและการพัฒนาซึ่งเป็นแก่นของยุคสมัยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ล่อแหลม วิกฤตในยูเครนยังคงยืดเยื้อต่อไป และรอยร้าวระหว่างประเทศหลัก ๆได้ขยายมากขึ้น

ภายใต้สถานการณ์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสันติภาพที่นับวันรุนแรงขึ้น  วิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงในทั่วโลกของนายสี จิ้นผิง ปธน.จีนที่เน้นดำเนินการร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือ และยั่งยืนนั้น ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมมนุษย์ให้เดินไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนและความมั่นคงในทั่วโลก

หลังเกิดวิกฤตในยูเครน ประเทศต่างๆทั่วโลกต่างได้ใช้ความพยายามเพื่อช่วยหาทางออกในการแก้ไขปัญหา นายสี จิ้นผิง ปธน.จีนย้ำหลายครั้งว่า ประเทศต่างๆทั่วโลกต้องยึดหลักการรักษาความมั่นคงทั่วโลกที่ดำเนินการร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายสี จิ้นผิง ปธน.จีนเน้นขณะสนทนาทางโทรศัพท์กับนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียว่า ต้องเลิกใช้แนวความคิดสงครามเย็น โดยให้ความสำคัญและเคารพข้อกังวลด้านความมั่นคงที่สมเหตุสมผลของทุกประเทศ และสร้างกลไกความมั่นคงของยุโรปที่สมดุล มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนผ่านการเจรจา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายสี จิ้นผิง ปธน.จีนกล่าวขณะสนทนาผ่านระบบทางไกลกับนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯว่า   ในฐานะผู้นำของประเทศหลัก เราต้องคิดหาวิธีจัดการกับปัญหาประเด็นร้อนทั่วโลกอย่างเหมาะสม และที่สำคัญยิ่งกว่านี้คือ ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพของโลก ตลอดจนการทำงานและการใช้ชีวิตของประชาชนนับพันล้านคน  ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม   ล้วนจำเป็นต้องมีความกล้าหาญทางการเมือง เพื่อรักษาสันติภาพ และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิถีทางการเมือง

จุดยืนของจีนที่มีเหตุผลและมีความเที่ยงธรรมเพื่อส่งเสริมการเจรจาสันติภาพดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ผู้นำหลายประเทศได้แสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางในการรักษาความมั่นคงทั่วโลกของจีน ขณะสนทนาทางโทรศัพท์กับนายสี จิ้นผิง ปธน.จีน

เมื่อปี 2014 นายสี จิ้นผิง ปธน.จีนได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงทั่วโลกที่ให้ดำเนินการร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือและยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย   ในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 4 ว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ซึ่งจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ทางภาคตะวันออกของจีน   หลังจากนั้น  ผู้นำจีนได้พัฒนาและอธิบายแนวความคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในโอกาสระดับนานาชาติ

ตามวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงทั่วโลกของนายสี จิ้นผิง ปธน.จีน  โลกไม่สามารถให้ประเทศหรือกลุ่มประเทศใดมีความมั่นคงในขณะที่ประเทศอื่นไม่มีความมั่นคง   แต่ละประเทศต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าร่วมกิจการด้านความมั่นคงในภูมิภาค อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงของภูมิภาคด้วย

วิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงทั่วโลกของนายสี จิ้นผิง ปธน.จีนยังเน้นว่า ความหลากหลายของภูมิภาคและความแตกต่างระหว่างประเทศ ควรกลายเป็นพลังและแรงขับเคลื่อนในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค  การพัฒนาเป็นรากฐานของการรักษาความมั่นคง ขณะที่ความมั่นคงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการพัฒนา  ประเทศต่างๆต้องแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี และคัดค้านการใช้กำลังอาวุธ  หรือขู่ว่าจะใช้กำลังอาวุธ

ผู้สังเกตการณ์ต่างชาติหลายคนแสดงความเห็นว่า วิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงทั่วโลกของนายสี จิ้นผิง ปธน.จีน เป็นแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ยากลำบากและยังคงดำรงอยู่ในวงกว้างในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ศาสตราจารย์ Tursunali Kuziev จากมหาวิทยาลัยวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชนของประเทศอุซเบกิสถานแสดงความเห็นว่า  วิสัยทัศน์ด้านความมั่นงคงทั่วโลกของนายสี จิ้นผิง ปธน.จีนได้เสนอ “โซลูชันของจีน” ให้กับโลกในด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

เขียนโดย ไช่ เจี้ยนซิน ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)