งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนขับเคลื่อนการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

0
13

เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 18 ได้เปิดฉากขึ้นที่เมืองหนานหนิง เมืองเอกเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี(กวางสี)ของจีน หัวข้อของงานปีนี้คือ “ร่วมแบ่งปันเส้นทางคมนาคมใหม่ทั้งทางบกทางทะเลและโอกาสใหม่ๆ ร่วมสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกัน”  ร่วมกันจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์จีน หน่วยงานกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจและการค้าของรัฐบาล 10 ประเทศอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนให้ความสำคัญกับงานนี้มาโดยตลอด วันเดียวกันนี้ เขาได้ส่งสารแสดงความยินดีไปยังงานครั้งนี้โดยกล่าวชี้ว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่จีนกับอาเซียนได้สถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจา ทั้งสองฝ่ายได้กระชับความร่วมมือรอบด้านอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกัน และกลายเป็นความร่วมมือที่มีพลังชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมา ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันต่อสู้กับโรคระบาดและเอาชนะความยากลำบากร่วมกัน ได้อรรถาธิบายจิตวิญญาณแห่งประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอันได้แก่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยปฏิบัติการที่แท้จริง

  ปธน.สี จิ้นผิงล่าวเน้นว่า ในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 17 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เสนอข้อริเริ่ม 4 ประการเกี่ยวกับการสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และได้รับการตอบรับอย่างแข็งขันจากประเทศอาเซียน ความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกำลังได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง หันหน้าสู่อนาคต จีนยินดีที่จะเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเชิงยุทธศาสตร์กับอาเซียน กระชับความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การต่อสู้กับโรคระบาด เศรษฐกิจ และการค้า ผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมีผลบังคับใช้โดยเร็ววันร่วมกันสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ด้วยคุณภาพสูง ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น และร่วมกันรักษาแนวโน้มที่ดีของความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาในภูมิภาค

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนนับวันกลายเป็นเวทีสำคัญมากยิ่งขึ้นในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและการพัฒนาระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ เมืองอัจฉริยะ และ 5G เป็นต้น ได้กลายเป็นหัวข้อใหม่ของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ซึ่งได้ขับเคลื่อนให้เกิดไฮไลท์ใหม่ในความร่วมมือจีน-อาเซียน นำมาสู่การยกระดับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการคมนาคมเป็นต้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อปี 2020 อาเซียนได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน นำไปสู่โครงสร้างที่ดีที่จีนและอาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกัน ตามสถิติของสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน ในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ อาเซียนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดของจีนด้วยยอดการค้าที่สูงถึง 3.59 ล้านล้านหยวน เติบโต 22.8% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2020 คิดเป็น 14.5% ของยอดการค้ากับต่างประเทศของจีน ในจำนวนนี้ยอดมูลค่าการส่งออกของจีนไปยังประเทศอาเซียนคิดเป็น 1.98 ล้านล้านหยวน ขยายตัว 21.3% ขณะที่ยอดมูลค่าการนำเข้าของจีนจากประเทศอาเซียนคิดเป็น 1.61 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 24.8%

ภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือจีน-อาเซียนเสมอมา และความพยายามร่วมกันระหว่างสองฝ่ายได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่ายินดี ตามสถิติจากกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน ยอดการค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนกับอาเซียนสูงถึง 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบปี 2019 ครองสัดส่วน 17.2% ในยอดการค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนกับต่างชาติ กลุ่มประเทศอาเซียนได้กลายเป็นหุ้นส่วนการค้าทางการเกษตรรายใหญ่ที่สุดของจีนแล้ว และนับถึงปัจจุบันจีนได้ลงนามข้อตกลงทวิภาคีในความร่วมมือทางการเกษตรกับประเทศอาเซียนรวมกว่า 30 ฉบับ และดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีการเกษตรมากกว่า 200 โครงการ

ส่วนทางด้านการลงทุน นับถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ ยอดการลงทุนซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนมีมูลค่ากว่า 310 ,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงปีหลังๆ ควบคู่ไปกับการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนอย่างต่อเนื่อง บทบาทของเมืองหนานหนิงในฐานะประตูการขนส่งวัตถุสิ่งของระหว่างประเทศจีน-อาเซียนค่อยๆปรากฏขึ้น ขบวนรถไฟขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ข้ามแดนจีน-เวียดนาม (เมืองหนานหนิงของจีน-กรุงฮานอยของเวียดนาม) ได้เปิดให้บริการเดินรถเมื่อปี 2020  นับถึงสิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้ ได้เดินรถไฟทั้งหมด 199 ขบวน เพิ่มขึ้นถึง 95% เส้นทางการบินระหว่างเขตกว่างซีกับอาเซียนก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2021 จีนยังได้เปิดเส้นทางการบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากหนานหนิงไปยังกรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ มะนิลา และโฮจิมินห์ เป็นต้น ซึ่งได้ยกระดับขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าทางอากาศของเขตกวางซีสู่อาเซียนอย่างทรงพลัง

นอกจากการเชื่อมต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จับต้องได้ เขตกวางซีกำลังสร้าง เมืองท่าข้อมูลจีน-อาเซียนอย่างแข็งขันโดยถือเมืองหนานหนิงเป็นฐานหลัก เพื่อสร้าง “เส้นทางสายไหมข้อมูล” ที่มุ่งสู่อาเซียน ในขณะเดียวกัน เมืองการเงินจีน-อาเซียนก็จะถูกสร้างขึ้นในระดับสูง นับถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้  “เมืองการเงินจีน-อาเซียน”ได้ดึงดูดองค์กรประเภทต่างๆ กว่า 9,000 องค์กรเข้าประจำการ ในจำนวนนี้เป็นองค์กรการเงิน(วิสาหกิจ) 244 แห่ง

งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนปีนี้มีพื้นที่จัดแสดงกว่า 102,000 ตารางเมตรประเทศจีนมี 36 มณฑล(รวมเขตปกครองตนเอง นครที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง และเมืองใหญ่ที่สำคัญ)ร่วมจัดแสดง องค์การสมาคมระดับชาติในแขนงงานต่างๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องจักรกลทางวิศวกรรม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น จัดส่งวิสาหกิจชั้นนำออกบูธในงาน ส่วน 10 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมนิทรรศการในรูปแบบ “หนึ่งประเทศ หนึ่งพื้นที่จัดแสดง” โดยใช้พื้นที่จัดแสดงรวมประมาณ 12,000 ตารางเมตร ตั้งบูธรวม 575 บูธ  มาจาก 238 วิสาหกิจของประเทศอาเซียน

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีนกับอาเซียน พร้อมไปกับการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนได้รับความสนใจจากประเทศนอกภูมิภาคจีน-อาเซียนมากขึ้น  ปีนี้มีบริษัทจากราว 30 ประเทศ เช่นปากีสถาน โปแลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน เป็นต้น มาร่วมจัดแสดงสินค้าในพื้นที่นิทรรศการสำหรับประเทศรายทาง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

งานปีนี้ยังจะจัดกิจกรรมมากมาย ซึ่งรวมถึงงานส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ารวม 148 ครั้ง แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมไปกับการจัดกิจกรรมออฟไลน์อันหลากหลาย ยังจัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้นักธุรกิจชาวต่างชาติมีส่วนร่วมด้วย

เขียนเรียบเรียงโดย Lu Yongjiang

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน