บทวิเคราะห์: จีนปฏิบัติตามวิสัยทัศน์การรักษาความมั่นคงทั่วโลก

0
1

บทวิเคราะห์: จีนปฏิบัติตามวิสัยทัศน์การรักษาความมั่นคงทั่วโลก

จีนในฐานะประเทศหลักที่มีความรับผิดชอบยึดหลักการพัฒนาอย่างสันติและความร่วมมือแบบได้ชัยชนะร่วมกัน โดยได้สนับสนุนและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์การรักษาความมั่นคงทั่วโลกที่เน้นการดำเนินการร่วมกัน ครอบคลุม ให้ความร่วมมือ และยั่งยืน

จีนเป็นผู้รักษาสันติภาพ สนับสนุนการพัฒนาทั่วโลก และพิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ โดยได้ดำเนินการอย่างจริงจังและแน่วแน่ในการบรรลุความรับผิดชอบระหว่างประเทศ ตั้งแต่การรักษาเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ระดับโลก ไปจนถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการควบคุมอาวุธ ลดกำลังรบและไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การดำเนินยุทธศาสตร์นิวเคลียร์เชิงป้องกันตัวเอง ไปจนถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิบัติการผดุงสันติภาพระหว่างประเทศ จีนได้อัดฉีดแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งในการผดุงสันติภาพของโลกด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรม

นาย Jean-Pierre Lacroix รองเลขาธิการสหประชาชาติ ฝ่ายรับผิดชอบกิจการผดุงสันติภาพ กล่าวว่า จีนได้ให้ความช่วยเหลือแก่เราในหลายด้าน และการส่งกองกำลังทหารจีนไปปฏิบัติภารกิจผดุงสันติภาพทุกครั้งล้วนมีความสำคัญยิ่ง

ขณะเดียวกัน จีนมีจุดยืนมาตลอดว่า ต้องแก้ไขปัญหาประเด็นร้อนด้วยวิถีทางการเมือง จึงได้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายที่ปะทะกันในยูเครนให้รักษาแนวโน้มการเจรจา และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายพยายามขจัดความเห็นต่าง ดำเนินการเจรจาต่อไป เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างสันติ จีนยังทุ่มเทกำลังในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีด้วยวิถีทางการเมืองโดยผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือ ในขณะที่การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านถึงจุดที่สำคัญที่สุด จีนได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นและพยายามสร้างฉันทามติ

นอกจากนี้ ประชาคมระหว่างประเทศเป็นสักขีพยานที่ได้เห็นจีนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น สาธารณสุข สภาพภูมิอากาศ ดิจิทัล และการต่อต้านการก่อการร้าย จนถึงขณะนี้จีนได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 กว่า 2,100 ล้านโดสแก่กว่า 120 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ประกาศเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนระดับสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอน ตลอดจนกำหนดแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้  จีนยังได้เสนอแผนริเริ่มความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก (Global Initiative on Data Security) ผลักดันความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกอย่างแข็งขัน โดยเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และละทิ้งการกระทำที่เป็น “สองมาตรฐาน”

เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน จีนไม่เพียงแต่ได้ขจัดความยากจนภายในประเทศด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละ หากยังได้ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในเรื่องนี้ด้วย จีนได้เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่กัน และได้ชัยชนะร่วมกันกับประเทศรายทาง จีนยังได้เสนอแผนการพัฒนาโลก (Global Development Initiative) โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเร่งด่วนที่สุดที่ประเทศกำลังพัฒนากำลังเผชิญอยู่ เช่น การบรรเทาความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน สุขภาพ และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เขียนโดย ไช่ เจี้ยนซิน ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)