‘สี จิ้นผิง’ ส่งเสริมการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

0
1

 ‘สี จิ้นผิงส่งเสริมการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

“เมล็ดพันธุ์เป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงทางอาหารของจีน มีแต่จับเมล็ดจีนด้วยมือของตัวเองเท่านั้นเราจึงสามารถแก้ไขปัญหาอาหารของจีน และบรรลุความมั่นคงทางอาหารได้”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางไปตรวจงานที่มณฑลไห่หนาน ไปที่ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์หยาโจวในเมืองซานย่า เพื่อตรวจงานการสนับสนุนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไห่หนาน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นอีกครั้งว่า เมล็ดพันธุ์มีความสำคัญต่อปัญหาอาหารและความมั่นคงทางอาหารของจีน ซึ่งมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว นายสี จิ้นผิง เยือนมณฑลไห่หนาน และเดินทางไปที่ฐานการวิจัยและผสมพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติหนานฟาน เขาเคยกล่าวเน้นว่า “เราต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของจีน”

เมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ ทำไมนายสี จิ้นผิง จึงสนใจ?

“เมล็ดพันธุ์สามารถเปลี่ยนแปลงโลก และเทคโนโลยีสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้” ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ปี 2013 ที่การประชุมการเกษตรแห่งชาติ นายสี จิ้นผิง กล่าวถึงความสำคัญของปัญหานี้

จีนมีประชากรกว่าหนึ่งพันล้านคนจำเป็นต้องกินข้าว ซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดของจีน นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุง มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการผลิตอาหาร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลผลิตธัญญาหารของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมากกว่า 50% เป็นผลมาจากการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เมื่อพิจารณาจากตระกูลเมล็ดพันธุ์ของจีนจะพบว่า พืชผลจีนที่ปลูกอยู่ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่จีนผสมพันธุ์เองมากกว่า 95% และ “ข้าวของจีนส่วนใหญ่ใช้เมล็ดจีน” ในเวลาเดียวกัน ถั่วเหลือง ข้าวโพดในจีน มีผลผลิตต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ 60%  ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เนื่องจากปัญหาด้านการผสมพันธุ์และวิธีเพาะปลูก

เมล็ดพันธุ์เป็น “ชิป” ของการเกษตร เมล็ดเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตธัญพืชให้มากขึ้น บนพื้นที่ปลูกข้าวที่มีจำกัดในจีน

เมื่อพิจารณาถึงปัจจุบันและอนาคต ปัญหาการขาดความสมดุลด้านอุปทานและอุปสงทางอาหารของจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในอนาคต ความต้องการทางอาหารจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานที่ตึงเครียดก็จะยิ่งตึงตัวมากขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อน จีนจึงต้องรักษาความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง

“ในการแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง ทางออกคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สี จิ้นผิงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

ในการตรวจงานที่ไห่หนาน นายสี จิ้นผิงได้ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ เขาเน้นว่า อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ต้องให้จีนวิจัยเองและควบคุมได้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ต้องพึ่งพาตนเองได้ นี่เป็นเรื่องสำคัญเชิงกลยุทธ์

“ในฐานะที่มีเกษตรกรรมขนาดใหญ่ เราล้าหลังไม่ได้ เราต้องยึดมั่นในตนเอง พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรของตน และเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีหลักการเกษตร” ในการประชุมการเกษตรส่วนกลางที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2020 สี จิ้นผิง กล่าวเน้นเช่นนี้

เมล็ดพันธุ์เกี่ยวข้องกับความทันสมัยทางการเกษตร เกี่ยวข้องกับชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั่วไปในจีน

สี จิ้นผิง เคยกล่าวไว้ว่า “ผมคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้องชัดเจน นั่นคือ ความทันสมัยทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์ก็คือพื้นฐานสำคัญ”

ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปเชิงลึกทุกด้านส่วนกลาง ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2021 จีนได้อนุมัติแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นการจัดทำแผนงานและพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาจีนจากประเทศใหญ่เป็นประเทศเข้มแข็งด้านเมล็ดพันธุ์

การแก้ไขปัญหาอาหารและผัก กุญแจสำคัญ คือ การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันโครงสร้างการบริโภคอาหารของชาวเมืองและชนบทมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจะต้องไม่เพียงแต่เน้นปริมาณเท่านั้น หากยังรวมถึงความหลากหลายและคุณภาพด้วย เราจำเป็นต้องส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานทางการเกษตรต่อไป และส่งเสริมการเพาะพันธุ์ดี การปรับปรุงคุณภาพให้ดี การสร้างแบรนที่ดี และการผลิตที่ได้มาตรฐาน

อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์นั้นอาจไม่ได้ประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืน อย่างที่นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำในระหว่างการตรวจงานที่ไห่หนานว่า “ต้องใช้เวลานานจึงจะลับดาบให้คม งานนี้จำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอถึงจะแก้ไขปัญหาอาหารได้อย่างดี”

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)