ฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาพลักษณ์ “ขงจื่อ”

0
44

สถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และ ห้องเรียนขงจื่อของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการในการจัดโครงการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์สถาบัน (ห้องเรียน) ขงจื่อ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมห้องเรียนขงจื่อของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เพื่อสอนให้ครูอาสาสมัครจีนได้รู้จักวิธีการถ่ายภาพ และการเขียนเรียงความ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายจีนของสถาบันขงจื่อ และครูอาสาสมัครจีน กว่า ๗๐ ท่านได้เข้าอบรม

วิทยากร ประกอบด้วย คุณ เลี่ยวลี่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศแห่งชาติจีน(CRI) ประจำภูมิภาคเอเชีย  ในฐานะเลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน คุณเฉิน หลินชง ผู้อำนวยการของ CCTV ประจำประเทศไทย และคุณ กัว ซินหุ้ย ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว XINHUA