บทวิเคราะห์: “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” คุ้มครองให้ฮ่องกงเปลี่ยนจากความวุ่นวายสู่ความสงบสุข พัฒนาจากความสงบสุขสู่ความเจริญรุ่งเรือง

0
1

บทวิเคราะห์: “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” คุ้มครองให้ฮ่องกงเปลี่ยนจากความวุ่นวายสู่ความสงบสุข พัฒนาจากความสงบสุขสู่ความเจริญรุ่งเรือง

เช้าวันที่ 1 กรกฎาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี การกลับคืนสู่มาตุภูมิของฮ่องกงและพิธีเข้าดำรงตำแหน่งของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ชุดที่ 6 อย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าฮ่องกง 25 ปีมานี้เขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ผ่านผลกระทบจากวิกฤตการเงินเอเชีย สถานการณ์โรคซาร์ส และโควิด-19 เวลานี้ฮ่องกงกำลังอยู่ขั้นตอนสำคัญที่เปลี่ยนจากความวุ่นวายสู่ความสงบสุข พัฒนาจากความสงบสุขสู่ความเจริญรุ่งเรือง ส่วน “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” ก็เป็นหลักประกันสำคัญที่บรรลุกระบวนการนี้

เมื่อ 25 ปีก่อน ฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมิได้เปิดศักราชใหม่แห่งประชาธิปไตยฮ่องกง แต่สังคมฮ่องกงก็ได้สะสมความขัดแย้งและความขัดขวางที่ลึกซึ้งมากมาย ระยะเวลานานที่ผ่านมา ฮ่องกงหลับหูหลับตาแสวงหาประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ความจริงไม่ได้สร้างประชาธิปไตยแท้จริงให้กับฮ่องกง แต่ทำให้สังคมแตกแยก ปะทะกัน จนเกิดวิกฤตที่สังคมขาดแคลนความเป็นระเบียบ เศรษฐกิจเสียความสมดุล การบริหารไม่ได้ประสิทธิภาพ เมื่อปี 2020 กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้ฮ่องกงเปลี่ยนจากความวุ่นวายสู่ความสงบสุข แต่ช่องโหว่และข้อบกพร่องของระบบการเลือกตั้งยังคงมีอยู่ ตลอดจนทำให้ผู้ทรยศชาติสามารถเข้ามาได้ภายใต้อำนาจระบบรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำลายความมั่นคงของสังคมฮ่องกง หากยังทำร้ายระเบียบระบบรัฐธรรมนูญของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอย่างรุนแรง เป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาอย่างร้ายแรง ต้องใช้มาตรการที่มีพลังเพื่อป้องกันและระงับ

วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีน กล่าวปราศรัยสำคัญที่ฮ่องกงว่า ในโลกนี้ ไม่มีประชาชนในประเทศใด และพื้นที่ใดจะอนุญาตให้กลุ่มอิทธิพลหรือบุคคลที่ไม่รักชาติตลอดจนขายชาติ ทรยศชาติยึดอำนาจ

รัฐบาลกลางจีนลงมือปรับปรุงระบบการเลือกตั้งเพื่อฮ่องกง ตั้งแต่ปีที่แล้วฮ่องกงได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติและผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตามลำดับด้วยความสำเร็จ เป็นการบ่งบอกว่า ระบบเลือกตั้งใหม่ที่มีหลักการ “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” ได้มีการปฏิบัติฮ่องกงอย่างรอบด้าน คุ้มครองให้ “หนึ่งประเทศสองระบบ” เดินไปตามหนทางอย่างมั่นคงและยาวไกล สร้างอนาคตใหม่ให้กับฮ่องกง

การปรับปรุงระบบเลือกตั้ง ปฏิบัติตามหลักการ “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” เป็นหนทางจำเป็นที่ฮ่องกงบรรลุความเจริญรุ่งเรืองระยะยาว โดยหลัก “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” ได้สิ้นสุดช่วงเหลวไหลที่ทำลายฮ่องกง เขียนบทใหม่แห่งการสร้างฮ่องกง ทำให้รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงดำเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ฮ่องกงมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ในการเลือกตั้งผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครั้งแรกหลังจากปรับปรุงระบบเลือกตั้ง นายจอห์น ลีคาจิวได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยการเลือกผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครั้งนี้ปฏิบัติตามหลัก “คนรักชาติบริหารฮ่องกง” อย่างรอบด้าน ประกันให้เลือกคนรักชาติอย่างแน่วแน่ที่มีศักยภาพสูงด้านการบริหาร เช้าวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายจอห์น ลีคาจิวสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

ค่ำวันที่ 4 นายจอห์น ลี คาจิวให้สัมภาษณ์พิเศษแก่นายไป๋ เอี๋ยนซง ผู้สื่อข่าวไชน่ามีเดียกรุ๊ปว่า ปัญหามากมายในฮ่องกง ข้าพเจ้าเชื่อว่า รัฐบาลทุกชุดล้วนทุ่มเทแก้ไข แต่มีปัญหามากมายสะสมเอาไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาลึกซึ้ง ฉะนั้นหากต้องแก้ไขปัญหายากลำบากเช่นนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า ต้องร่วมแรงร่วมใจ ผนึกกำลัง ในกระบวนการที่แข่งขันเลือกตั้ง ความรู้สึกแรกก็คือสติปัญญาอยู่ที่ประชาชน หากการแก้ปัญหามีความร่วมมือทุกชนชั้น ไม่เพียงแต่รัฐบาลทำ แต่ทุกพื้นที่ล้วนเข้าร่วม ก็มีพลังมากแล้ว โดยทุกอาชีพ ทุกแวดวงล้วนมีโอกาสและบุคคลที่มีความสามารถ หากพวกเขาล้วนเข้าร่วม เราก็ยิ่งมีความมั่นใจแก้ไขปัญหา

คำตอบของนายจอห์น ลี คาจิวสอดคล้องกับคำปราศรัยของประธานาธิบดี สี จิ้นผิงของจีน โดยท่านเน้นว่า ชาวฮ่องกงไม่ว่าประกอบอาชีพอะไร เชื่อในแนวคิดอะไร ขอเพียงสนับสนุนหลักการ “หนึ่งประเทศสองระบบ” ด้วยความจริงใจ ขอเพียงรักบ้านสวนฮ่องกง ขอเพียงปฏิบัติตามกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายต่าง ๆ ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ล้วนก็กำลังแข็งขันก่อสร้างฮ่องกง ล้วนสามารถทุ่มเทกำลังอุทิศตน

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)